இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ மஹா பெரியவா 108 போற்றிகள்) – 108 Maha periyava potri | 108 Mahaperiyava potri பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ மஹா பெரியவா 108 போற்றிகள் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

(108 maha periyava potri) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், 108 போற்றிகள், Mahaperiyava, மஹா பெரியவாள். You can also save this post ஸ்ரீ மஹா பெரியவா 108 போற்றிகள் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment