இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஐயப்பசாமி மங்களம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஐயப்பசாமி மங்களம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சபரிமலை தன்னில் வாழும் சாஸ்தாவுக்கு மங்களம் ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Ayyappa Swamy mangalam – K. J . Yesudas Ayyappa song Tamil Lyrics

சபரிமலை தன்னில் வாழும் சாஸ்தாவுக்கு மங்களம்

தவமுனிவர் போற்றும் அந்த சன்னதிக்கு மங்களம்

இபமுகவன் முருகனுக்கு இளையனுக்கு மங்களம்

இன்பமெல்லாம் தந்தருளும் இறைவனுக்கு மங்களம்

புலி மிசையே பவனிவரும் புனிதருக்கு மங்களம்

புவிமயங்கும் மோகினியாள் புதல்வனுக்கு மங்களம்

அன்புடனே அருள்புரியும் ஐயனுக்கு மங்களம்

அழகே உருவான எங்கள் மெய்யனுக்கு மங்களம்

வெற்றிதரும் வில்லெடுத்த வேந்தனுக்கு மங்களம்

வித்தகனாம் வீரமணி கண்டனுக்கு மங்களம்

பம்பை நதி சேருகின்ற பக்தருக்கு மங்களம்

பந்தளன் பேர் பாடுகின்ற அனைவருக்கும் மங்களம்.

கே. ஜே. யேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘ஐயப்பசாமி மங்களம்’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள்.கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள்.

(ayyappa swamy mangalam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post ஐயப்பசாமி மங்களம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment