இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்) – Bhagavan Saranam Bhagavathi Saranam பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் சரணம் சரணம் ஐயப்பா ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Bhagavan Saranam Bhagavathi Saranam – K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

============

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்

சரணம் சரணம் ஐயப்பா

பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்

சரணம் சரணம் ஐயப்பா

அகமும் குளிரவே அழைத்திடுவோமே

சரணம் சரணம் ஐயப்பா

பகலும் இரவும் உன் நாமமே

சரணம் சரணம் ஐயப்பா

கரிமலை வாசா பாபவினாசா

கருத்தினில் வருவாய் கருணையப் பொழிவாய்

சரணம் சரணம் ஐயப்பா

மஹிஷி சம்ஹாரா மதகஜ‌ வாகனா

சரணம் சரணம் ஐயப்பா

ஆறுவாரம் நோன்பிருந்தோம்

பேரழகா உன்னைக் காண‌ வந்தோம்

பால் அபிஷேகம் உனக்கப்பா

பாலகனைக் கடைக்கண் பாரப்பா

முத்திரை தேங்காய் உனக்கப்பா

தித்திக்கும் நாமம் எனக்கப்பா

கற்பூர‌ தீபம் உனக்கப்பா உன்

பொற்பத‌ மலர்கள் எனக்கப்பா

தேவன் பாதம் தேவி பாதம்

சேவடி சரணம் ஐயப்பா

நாவினில் தருவாய் கீதமப்பா

தேவை உன் திருப்பாதமப்பா

நெய்யபிஷேகம் உனக்கப்பா உன்

திவ்ய‌ தரிசனம் எமக்கப்பா

தையினில் வருவோம் ஐயப்பா அருள்

செய்யப்பா மனம் வைய்யப்பா

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்

பகவானே பகவதியே தேவனே தேவியே

ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா சரணம்

(bhagavan saranam bhagavathi saranam ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment