இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஜெய் முரளீ ஸ்ரீதரா ராதே கிருஷ்ணா ராதே) – Jai Murali Sridhara Radhe Krishna Radhe பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஜெய் முரளீ ஸ்ரீதரா ராதே கிருஷ்ணா ராதே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஜெய் முரளீ ஸ்ரீதரா ராதே கிருஷ்ணா ராதே ஷ்யாம் கோவிந்த மாதவா கோபாலா கேசவ கிருஷ்ணன் பஜனை பாடல் வரிகள் . Jai Murali Sridhara Radhe Krishna Radhe Krishna Bhajan Songs Lyrics in Tamil.

============

ஜெய் முரளீ ஸ்ரீதரா ராதே கிருஷ்ணா ராதே ஷ்யாம்

கோவிந்த மாதவா கோபாலா கேசவ

ராதே கிருஷ்ணா ராதே ஷ்யாம்

வேணுவிலோலா ராதே ஷ்யாம்

விஜய கோபாலா ராதே ஷ்யாம்

யாதவா மாதவா கோபாலா கேசவ

ராதே கிருஷ்ணா ராதே ஷ்யாம்

பாண்டுரங்கா ராதே ஷ்யாம்

பண்டரிநாத ராதே ஷ்யாம்

கோவிந்த மாதவா கோபாலா கேசவ

ராதே கிருஷ்ணா ராதே ஷ்யாம்

(jai murali sridhara radhe krishna radhe) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Krishna songs, கண்ணன் பாடல்கள், கிருஷ்ணன் பஜனை பாடல்கள். You can also save this post ஜெய் முரளீ ஸ்ரீதரா ராதே கிருஷ்ணா ராதே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment