இந்த ஆன்மீக பதிவில் (காடுமலை கடந்து வந்தோம் ஐயப்பா) – Kadu malai kadanthu vanthom Ayyappa பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… காடுமலை கடந்து வந்தோம் ஐயப்பா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

காடுமலை கடந்து வந்தோம் ஐயப்பா ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Kadu malai kadanthu vanthom Ayyappa- K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

============

காடுமலை கடந்து வந்தோம் ஐயப்பா

காண‌ நாங்கள் ஓடி வந்தோம் ஐயப்பா மாய‌ (ஐயப்பா)

வீடுதனை மறந்து வந்தோம் ஐயப்பா சபரி

வீடுதனைத் தேடி வந்தோம் ஐயப்பா (ஐயப்பா)

நெய்யபிஷேகம் பாலபிஷேகம் தேனபிஷேகம் சாமிக்கே

சந்தனம் பன்னீர் அபிஷேகம் எங்கள் ஐயப்ப‌ சாமிக்கே

ஏட்டினிலே எழுத‌ வைத்தாய் ஐயப்பா எங்கள்

பாட்டினிலே எழுந்து வந்தாய் ஐயப்பா நாங்கள்

பேட்டைத் துள்ளி வந்திடும் போது ஐயப்பா நீ

ஆட்டமாடி வந்திடுவாய் ஐயப்பா (காடுமலை)

நீலவிழி கண்ணனுக்கும் நீரணிந்த‌ ஈசனுக்கும்

பாலகனாய் அவதரித்த‌ ஐயப்பா ( x 2 )

வேலவனின் அருமைத் தம்பி காலமெல்லாம் உனை வேண்டி

நீலிமலை சபரிமலை ஏறிவந்தோம் ஐயப்பா (காடுமலை)

மணிகண்டா உன் கருணை அமுதமப்பா உன்

புன்னகையில் புவனமெல்லாம் மயங்குதப்பா

மின்னும் காந்தமலையில் ஜோதி தெரியுதப்பா x2

சபரி மன்னவனே உன் மகிமை புரியுதப்பா

நெய்யபிஷேகம் பாலபிஷேகம் தேனபிஷேகம் சாமிக்கே

சந்தனம் பன்னீர் அபிஷேகம் எங்கள் ஐயப்ப‌ சாமிக்கே (காடுமலை)

சாமி ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா.. ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமி ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா.. ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா

(kaadu malai kadanthu vanthom) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post காடுமலை கடந்து வந்தோம் ஐயப்பா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment