இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கருப்பர் அழைப்பு : கருப்பா கருப்பா கருப்பய்யா) – Karuppar azhaippu – Karuppa Karuppa Karuppayya Song Tamil lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கருப்பர் அழைப்பு : கருப்பா கருப்பா கருப்பய்யா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

கருப்பர் அழைப்பு

(வேல் வேல் முருகா வேலய்யா மெட்டு)

கருப்பா கருப்பா கருப்பய்யா

கவலையைத் தீர்ப்பாய் கருப்பய்யா

கருப்பா கருப்பா கருப்பய்யா

கவலையைத் தீர்ப்பாய் கருப்பய்யா

(கருப்பா….)

கருப்பா உன்னை அழைக்கின்றேன்

காவியம் பாடித் துதிக்கின்றேன்

கண்ணின் மணியை அழைக்கின்றேன்

காலமும் உன்னைத் துதிக்கின்றேன்

(கருப்பா….)

கோட்டைக் கருப்பரை அழைக்கின்றேன்

கொடுமைகள் அழிய துதிக்கின்றேன்

வேட்டை செல்கையில் அழைக்கின்றேன்

வெற்றியைத் தந்திட துதிக்கின்றேன்.

(கருப்பா….)

சங்கிலிக் கருப்பரை அழைக்கின்றேன்

சங்கடம் தீர்த்திட துதிக்கின்றேன்

சந்ததி தழைக்க அழைக்கின்றேன்

சரணம் பாடித் துதிக்கின்றேன்

(கருப்பா….)

காளியம்மனை அழைக்கின்றேன்

கவிதைகள் பாடித் துதிக்கின்றேன்

கரங்கள் கூப்பி அழைக்கின்றேன்

கவலைகள் தீர்த்திட துதிக்கின்றேன்

(கருப்பா…..)

சின்னக் கருப்பரை அழைக்கின்றேன்

சிறுமைகள் தீர துதிக்கின்றேன்

சிங்காரக் கருப்பரை அழைக்கின்றேன்

சிறப்புகளைத் தர துதிக்கின்றேன்

(கருப்பா….)

முத்துக் கருப்பரை அழைக்கின்றேன்

முத்தமிழ் பாடி துதிக்கின்றேன்

முப்பிலி கொடுத்து அழைக்கின்றேன்

முறையாய் உன்னைத் துதிக்கின்றேன்

(கருப்பா….)

அன்பால் உன்னை அழைக்கின்றேன்

அமைதியைத் தந்திட துதிக்கின்றேன்

மனதால் உன்னை அழைக்கின்றேன்

மங்களங்கள் தர துதிக்கின்றேன்

(கருப்பா….)

(karuppa karuppa karuppayya song tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like கருப்பசாமி பாடல்கள், Karuppasamy Songs, பாடல் வரிகள். You can also save this post கருப்பர் அழைப்பு : கருப்பா கருப்பா கருப்பய்யா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment