இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மலை மீது மணியோசை ஐயப்பா) – Malai Meethu Maniyosai Ayyappa Song பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மலை மீது மணியோசை ஐயப்பா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

மலை மீது மணியோசை ஐயப்பா மழை போல‌ ஜனவெள்ளம் ஐயப்பா ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Malai Meethu Maniyosai Ayyappa Song – K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

============

மலை மீது மணியோசை ஐயப்பா

மழை போல‌ ஜனவெள்ளம் ஐயப்பா

அலை தானோ தலை தானோ ஐயப்பா

அடியார்க்கு அருள் கோடி செய்யப்பா

தொடங்கிடும் பேட்டையில் புது எண்ணமே

தொடர்கின்ற‌ மனமெங்கும் உன் வன்ணமே

திருப்பேரூர் தோடென்னும் ஆற்றிலே – கால்

நடைபோட்டுப் பொரி போடும் கூட்டமே

அழுதையில் நீராடி செல்கின்றவ‌ர்

அழுதேற்றம் மலைமீது கல் கொண்டவர்

கல்லிடும் குன்றத்தில் இடுகின்றவர்

கரிமலை அருள் தன்னை கான்கின்றவர்

பம்பையில் ஆடியும் தீபம் நகர்த்தியும்

பக்தி கொண்டாடிடுவார் திருப்பரம்

பொருள் கணபதி தன்னை வனங்கி

பக்தியில் பொங்கிடுவார்

நீலி மலை தனிலேறி நடந்து

சபரியை நெருங்கிடுவார் அங்கே

நிலைபெறும் பீடம் சபரியைக் கண்டு

சரங்குத்தி வண‌ங்கிடுவார்

பதினெட்டு படியினில் பூஜை நடத்தும்

பக்தர்கள் ஒரு கோடி அவர் பரவசமானார்

தம்மை மற‌ந்தார் ஐயா உனை நாடி

அருட்பெருஞ்சோதி மிகப் பெரும் கருணை

ஆனந்த‌ ஒளி வீசும் தினம் அங்கே எரியும்

சோதியைக் கண்டால் ஆதவன் திருக்கோலம்

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் சரணம் பொன்னய்யப்பா சரணம் ஐயப்பா

(malai meethu maniyosai ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post மலை மீது மணியோசை ஐயப்பா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment