இந்த ஆன்மீக பதிவில் (நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன் உனை பார்ப்பது பலன் எனப் பணிந்து வந்தேன் – கே. வீரமணி பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Narpathu Natkal Nonbirunthein unai Paarpathu palan ena paninthu vanthein – K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன்

உனை பார்ப்பது பலன் எனப் பணிந்து வந்தேன் (2)

நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்

நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்

உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன்

உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன் (நாற்பது நாட்கள்)

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி

இன்பமே மெய்யப்பா

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி

இன்பமே மெய்யப்பா

காப்பது நின்னடி கமல மலர்

நினைக் காண்பது நல்லக் காலமன்றோ

காப்பது நின்னடி கமல மலர்

நினைக் காண்பது நல்லக் காலமன்றோ

ஏற்பது இன்னருள் பொங்கும் வெள்ளம்

ஏற்பது இன்னருள் பொங்கும் வெள்ளம்

இனி என்றைக்கும் தாழ்வு என் அன்பு உள்ளம்

இனி என்றைக்கும் தாழ்வு என் அன்பு உள்ளம் (நாற்பது நாட்கள்)

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி

மகிமைமே மெய்யப்பா

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி

மகிமைமே மெய்யப்பா

சேர்ப்பது இருமுடி தலையினிலே

பின் தரிசனம் சபரிமலையினிலே

சேர்ப்பது இருமுடி தலையினிலே

பின் தரிசனம் சபரிமலையினிலே

கேட்பது சரணம் எனும் குரல்கள்

கேட்பது சரணம் எனும் குரல்கள்

உடன் கிடைப்பது வாழ்வினில் பல நலங்கள்

உடன் கிடைப்பது வாழ்வினில் பல நலங்கள்

நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன்

உனை பார்ப்பது பலன் எனப் பணிந்து வந்தேன்

நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்

நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்

உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன்

உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன் (நாற்பது நாட்கள்)

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி

இன்பமே மெய்யப்பா

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி

மகிமைமே மெய்யப்பா

(narpathu natkal nonbirunthein) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment