இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ரோசாப்பூ நந்தவனமே தங்க ராசாவே கண் வளராய்) – Rosappu Nanthavaname Ayyappan Song Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ரோசாப்பூ நந்தவனமே தங்க ராசாவே கண் வளராய் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ரோசாப்பூ நந்தவனமே தங்க ராசாவே கண் வளராய் -கே. ஜே. யேசுதாஸ் பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Rosappu Nanthavaname Ayyappan Song Tamil Lyrics from Sarana Tharangini – K. J . Yesudas Ayyappa song Tamil Lyrics

============

ரோசாப்பூ நந்தவனமே

தங்க ராசாவே கண் வளராய்

கோகில இசைகுயில்தான் உனக்கு

தாலாட்டு பாடுதய்யா

மடிமேல் கண்வளராய் ஐயப்பன்

புலிப்பால் கொடுக்கும் ஐயா

சபரிமலை சுவாமி

சபரிமலை சுவாமி

கண் திறந்து பார்த்துப்புட்டா

சிரிச்சா முத்துதிரும்

சிந்திச்சா வாழ்வுயரும்

ரோசாப்பூ … ரோசாப்பூ …

ரோசாப்பூ நந்தவனமே

தங்க ராசாவே கண் வளராய்

கோகில இசைகுயில்தான் உனக்கு

தாலாட்டு பாடுதய்யா

என் ஐயா பொன் ஐயா ராசா

என் ஐயா பொன் ஐயப்ப ராசா

என் ஐயா பொன் ஐயா ராசா

என் ஐயா பொன் ஐயப்ப ராசா

அகரத்தில் தொடங்கியே

அனைத்தயும் கத்துக்கிட்டு

பக்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு

பகவானை வழிபடைய்யா

ஐயன் படி பதினெட்டும்

உன் வாழ்வில் ஏற்றம் தரும்

அருள்பொங்கும் பார்வை பட்டால்

பெருஞ்செல்வம் பெருகிடுமே

உன்னை பெத்தவர்கள் மகிழ்ந்திட

மத்தவரும் வாழ்த்திடவே

என் கண்ணான கண்மணியே

ஐயப்பனை நினை தினமே

சபரிமலை சுவாமி …..

சபரிமலை சாமி

கண் திறந்து பார்த்துப்புட்டா

சிரிச்சா முத்துதிரும்

சிந்திச்சா வாழ்வுயரும்

ரோசாப்பூ ….. ரோசாப்பூ …..

ரோசாப்பூ நந்தவனமே

தங்க ராசாவே கண் வளராய்

கோகில இசைகுயில்தான் உனக்கு

தாலாட்டு பாடுதய்யா

என் ஐயா பொன் ஐயா ராசாவே

என் ஐயா பொன் ஐயப்ப ராசா

என் ஐயா பொன் ஐயா ராசாவே

என் ஐயா பொன் ஐயப்ப ராசா

(rosappu nanthavaname) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள், Ayyappan Tamil Song Lyrics. You can also save this post ரோசாப்பூ நந்தவனமே தங்க ராசாவே கண் வளராய் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment