இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சபரி ஐயனே நேசா தேவா | Sabari Iyyane Nesa Deva) – Sabari Iyyane Nesa Deva Ayyappan Songs Tami, Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சபரி ஐயனே நேசா தேவா | Sabari Iyyane Nesa Deva ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சபரி ஐயனே நேசா சபரி ஐயனே நேசா பாடல் வரிகள். Sabariayyanae nesaa sabariayyanae naesaa – dheva K.J.Yesudhas Ayyappa song Tamil Lyrics

சபரிஐயனே நேசா சபரி ஐயனே நேசா – தேவா

சரணாகதி அடைந்தேன் ஐயா (சபரி)

திருவடிதான் எனது துணை அருளும் நாயகா ஐயப்பா

ஐயப்பா சரணம் சரணம் பொன்ஐயப்பா

ஐயப்பா சரணம் சரணம் பொன்ஐயப்பா

சபரிகிரீசா சரணம் சரணம் சரணம் ஐயப்பா

சபரிகிரீசா சரணம் சரணம் சரணம் ஐயப்பா (சபரி)

மனசந்தனாபிஷேக தயாபரா

ஹரிஹரன் மைந்தனே ஐயப்பா

தவம் செய்ய அறியேன் தாளினை அடைந்தேன்

மனமிரங்கும் சாமிபக்தன் யான் (ஐயப்பா)

மணிகண்டா மகிஷிமர்த்தனா

புனித தெய்வமே தூயவனே

கலியுகவரதா காத்திடும் துணைவா

வரமே தருவாய் புருஷோத்தமா (சபரி)

‘பத்மஸ்ரீ’ கே. ஜே. ஜேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘சபரிஐயனே நேசா சபரி ஐயனே நேசா’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள். யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள்.

(sabari iyyane nesa deva) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post சபரி ஐயனே நேசா தேவா | Sabari Iyyane Nesa Deva or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment