இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சரவணப் பொய்கையில் நீராடி) – Saravanna Poigayil Neeraadi பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சரவணப் பொய்கையில் நீராடி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சரவணப் பொய்கையில் நீராடி- துணை தந்தருள் என்றேன் முருகனிடம் முருகன் பாடல் வரிகள். Saravanna Poigayil Neeraadi -Thunnai Thantharul Endren Muruganidam Murugan Songs – Lord Murugan Devotional songs Tamil Lyrics

============

சரவணப் பொய்கையில் நீராடி- துணை

தந்தருள் என்றேன் முருகனிடம்

இரு கரம் நீட்டி வரம் கேட்டேன் – அந்த

மன்னவன் இன்னருள் மலர் தந்தான் (சரவணப் பொய்கையில்)

அவனிடம் சொன்னேன் என் அஞ்சுதலை- அந்த

அண்ணலே தந்து வைத்தான் ஆறுதலை

இவ்விடம் இவர் தந்த இன்ப நிலை- கண்டு

என்னிடம் நான் கண்டேன் மாறுதலை (சரவணப் பொய்கையில்)

நல்லவர் என்றும் நல்லவரே -உள்ளம்

உள்ளவர் யாவரும் உள்ளவரே

நல்ல இடம் நான் தேடி வந்தேன் – அந்த

நாயகன் என்னுடன் கூட வந்தான் (சரவணப் பொய்கையில்)

(saravanna poigayil neeraadi) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், Murugan songs. You can also save this post சரவணப் பொய்கையில் நீராடி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment