இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம்) – Shiva Panchakshari Stotram Lyrics Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் – நாகேந்த்ர ஹாராய த்ரி-லோசநாய பஸ்மாங்க ராகாய மஹேஸ்வராய ஸ்தோத்திர‌ வரிகள். Shiva Panchakshari Stotram Lyrics Tamil.

============

சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம்

நாகேந்த்ர ஹாராய த்ரி-லோசநாய

பஸ்மாங்க ராகாய மஹேஸ்வராய |

மநித்யாய ஷுத்தாய திகம்பராய

தஸ்மை நகாராய நம: சிவாய || 1 ||

மந்தாகினீ ஸலில சந்தன சர்சிதாய

நந்தீஸ்வர ப்ரமத நாத மஹேஸ்வராய |

மந்தார புஷ்ப-பஹு-புஷ்ப ஸுபூஜிதாய

தஸ்மை மகாராய நம: சிவாய || 2 ||

சிவாய கௌரீ வதனாப்ஜ வ்ருந்த

ஸூர்யாய தக்ஷா-த்வர நாஷகாய |

ஸ்ரீ நீலகண்டாய வ்ருஷ-த்வஜாய

தஸ்மை சிகாராய நம: சிவாய || 3 ||

வஸிஷ்ட கும்போத் பவ கௌதமார்ய

முனீந்த்ர தேவார்சித ஸேகராய |

சந்த்ரார்க்க வைஸ்வா நர லோசநாய

தஸ்மை வகாராய நம: சிவாய || 4 ||

யஜ்ஞ ஸ்வரூபாய ஜடாதராய

பிநாக ஹஸ்தாய ஸநாதநாய |

திவ்யாய தேவாய திகம்பராய

தஸ்மை யகாராய நம: சிவாய || 5 ||

பஞ்சாக்ஷரம் இதம் புண்யம் ய: படேத் சிவ ஸன்னிதௌ |

சிவ லோகம் அவாப்னோதி சிவேன ஸஹ மோததே ||

|| இதி ஸ்ரீ மச் சங்கராசார்ய விரசிதம் சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

(shiva panchakshari stotram) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram. You can also save this post சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment