இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சிவமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்) – Sivamoorthy Stotram Lyrics Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சிவமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சிவமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் – பிரதோஷ பூஜை ஸ்தோத்திரம் வரிகள் – Sivamoorthy Stotram Lyrics Tamil

============

சிவமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்

1. ஓம் சிவசிவ சிவனே

சிவபெருமானே போற்றி போற்றி

விரைவினில் வந்தருள் விமலா

போற்றி போற்றி

2. ஓம் மஹா, ஈசா மகேசா

போற்றி போற்றி

மனதினில் நிறைந்திடும் பசுபதியே

போற்றி போற்றி

3. ஓம் மூவுலகிற்கதிபதியே முதல்வா

போற்றி போற்றி

மூவா இளமையருளும் முக்கண்ணா

போற்றி போற்றி

4. ஓம் ஐந்தெழுத்தின் உட்பொருளே

போற்றி போற்றி

திரு ஐயாறமர்ந்த குருபரனே

போற்றி போற்றி

5. ஓம் சத்தியமே சத்தியத்திற்கோர்

திருமுகமே போற்றி போற்றி

ஓம் உமையொருபங்கா

போற்றி போற்றி

6. அதற்கு மோர்த்திருமுகமே

போற்றி போற்றி

7. ஓம் உலகமே நாயகனே லோக

நாயகா போற்றி போற்றி

அகோரத்திற்கோர் திருமுகமே

போற்றி போற்றி

8. ஓம் உருத்திர பசுபதியே

போற்றி போற்றி

9. ஓம் உருத்திர தாண்டவ சிவனே

போற்றி போற்றி

10. ஓம் ஓம் அகோர மூர்த்தியே

லிங்கமே போற்றி போற்றி

அதற்கு மோர்திருமுகமே

போற்றி போற்றி

11. ஓம் உமையே அம்பிகையே அம்பிகையின்

பாகா போற்றி போற்றி

அம்பிகைக்கோர் முகமே அம்பிகா

பதியே போற்றி போற்றி

12. ஓம் பஞ்சாட்சரனே பஞ்சமுகங் கொண்ட

பரமனே போற்றி போற்றி

13. ஓம் சாம்பசிவ சதா சிவனே

சத்குருவே போற்றி போற்றி

14. ஓம் ஜடையுடைய ஜடாதரனே ஜம்பு

நாதா போற்றி போற்றி

15. ஓம் சந்திரனை சூரியனை நெருப்பைக்

கொண்ட முக்கண்ணா போற்றி போற்றி

16. ஓம் கங்காதரனே கங்களா

போற்றி போற்றி

17. ஓம் இடபத்தூர்ந்து செல்லும்

இறைவா போற்றி போற்றி

ஓம் சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ

(sivamoorthy stotram) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, பிரதோஷ பாடல் வரிகள், பிரதோஷ பூஜை. You can also save this post சிவமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment