இந்த ஆன்மீக பதிவில் (108 லிங்கம் போற்றி) – 108 lingam potri | 108 shiva lingam names பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… 108 லிங்கம் போற்றி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

108 லிங்கம் போற்றி

1. ஓம் சிவ லிங்கமே போற்றி

2. ஓம் அங்க லிங்கமே போற்றி

3. ஓம் அபய லிங்கமே போற்றி

4. ஓம் அமுத லிங்கமே போற்றி

5. ஓம் அபிஷேக லிங்கமே போற்றி

6. ஓம் அனாயக லிங்கமே போற்றி

7. ஓம் அகண்ட லிங்கமே போற்றி

8. ஓம் அக்ஷர லிங்கமே போற்றி

9. ஓம் அப்பு லிங்கமே போற்றி

10. ஓம் ஆதி லிங்கமே போற்றி

11. ஓம் ஆதார லிங்கமே போற்றி

12. ஓம் ஆத்ம லிங்கமே போற்றி

13. ஓம் ஆனந்த லிங்கமே போற்றி

14. ஓம் ஆகாசிய லிங்கமே போற்றி

15. ஓம் ஆலாஸ்ய லிங்கமே போற்றி

16. ஓம் ஆத்யந்த லிங்கமே போற்றி

17. ஓம் ஆபத்பாண்டவ லிங்கமே போற்றி

18. ஓம் ஆரண்ய லிங்கமே போற்றி

19. ஓம் ஈஸ்வர லிங்கமே போற்றி

20. ஓம் உக்ர லிங்கமே போற்றி

21. ஓம் ஊர்த்துவ லிங்கமே போற்றி

22. ஓம் ஏகாந்த லிங்கமே போற்றி

23. ஓம் ஓம்கார லிங்கமே போற்றி

24. ஓம் கனக லிங்கமே போற்றி

25. ஓம் காருண்ய லிங்கமே போற்றி

26. ஓம் காசி லிங்கமே போற்றி

27. ஓம் காஞ்சி லிங்கமே போற்றி

28. ஓம் காளத்தி லிங்கமே போற்றி

29. ஓம் கிரி லிங்கமே போற்றி

30. ஓம் குரு லிங்கமே போற்றி

31. ஓம் கேதார லிங்கமே போற்றி

32. ஓம் கைலாச லிங்கமே போற்றி

33. ஓம் கோடி லிங்கமே போற்றி

34. ஓம் சக்தி லிங்கமே போற்றி

35. ஓம் சங்கர லிங்கமே போற்றி

36. ஓம் சதாசிவ லிங்கமே போற்றி

37. ஓம் சச்சிதானந்த லிங்கமே போற்றி

38. ஓம் சகஸ்ர லிங்கமே போற்றி

39. ஓம் சம்ஹார லிங்கமே போற்றி

40. ஓம் சாக்ஷி லிங்கமே போற்றி

41. ஓம் சாளக்கிராம லிங்கமே போற்றி

42. ஓம் சாந்த லிங்கமே போற்றி

43. ஓம் தியான லிங்கமே போற்றி

44. ஓம் சித்த லிங்கமே போற்றி

45. ஓம் சிதம்பர லிங்கமே போற்றி

46. ஓம் சீதள லிங்கமே போற்றி

47. ஓம் சுத்த லிங்கமே போற்றி

48. ஓம் சுயம்பு லிங்கமே போற்றி

49. ஓம் சுவர்ண லிங்கமே போற்றி

50. ஓம் சுந்தர லிங்கமே போற்றி

51. ஓம் ஸ்தூல லிங்கமே போற்றி

52. ஓம் சூக்ஷ்ம லிங்கமே போற்றி

53. ஓம் ஸ்படிக லிங்கமே போற்றி

54. ஓம் ஸ்திர லிங்கமே போற்றி

55. ஓம் சைதன்ய லிங்கமே போற்றி

56. ஓம் ஜய லிங்கமே போற்றி

57. ஓம் ஜம்பு லிங்கமே போற்றி

58. ஓம் ஜீவ லிங்கமே போற்றி

59. ஓம் ஜோதி லிங்கமே போற்றி

60. ஓம் ஞான லிங்கமே போற்றி

61. ஓம் தர்ம லிங்கமே போற்றி

62. ஓம் தாணு லிங்கமே போற்றி

63. ஓம் தேவ லிங்கமே போற்றி

64. ஓம் நடன லிங்கமே போற்றி

65. ஓம் நாக லிங்கமே போற்றி

66. ஓம் நித்ய லிங்கமே போற்றி

67. ஓம் நிர்மல லிங்கமே போற்றி

68. ஓம் பர லிங்கமே போற்றி

69. ஓம் பஞ்ச லிங்கமே போற்றி

70. ஓம் பஞ்சாக்ஷர லிங்கமே போற்றி

71. ஓம் பத்ரி லிங்கமே போற்றி

72. ஓம் பக்த லிங்கமே போற்றி

73. ஓம் பாபநாச லிங்கமே போற்றி

74. ஓம் பிரதோஷ லிங்கமே போற்றி

75. ஓம் பிராண லிங்கமே போற்றி

76. ஓம் பீஜ லிங்கமே போற்றி

77. ஓம் பிரம்ம லிங்கமே போற்றி

78. ஓம் பிரம்மாண்ட லிங்கமே போற்றி

79. ஓம் பிரகாச லிங்கமே போற்றி

80. ஓம் புவன லிங்கமே போற்றி

81. ஓம் பூத லிங்கமே போற்றி

82. ஓம் பூர்ண லிங்கமே போற்றி

83. ஓம் பூஜ்ய லிங்கமே போற்றி

84. ஓம் மரகத லிங்கமே போற்றி

85. ஓம் மஹா லிங்கமே போற்றி

86. ஓம் மகேஸ்வர லிங்கமே போற்றி

87. ஓம் மார்க்கபந்து லிங்கமே போற்றி

88. ஓம் மார்க்கண்டேய லிங்கமே போற்றி

89. ஓம் மிருத்யுஞ்சய லிங்கமே போற்றி

90. ஓம் முக்தி லிங்கமே போற்றி

91. ஓம் மூல லிங்கமே போற்றி

92. ஓம் மூர்த்தி லிங்கமே போற்றி

93. ஓம் மேரு லிங்கமே போற்றி

94. ஓம் மோன லிங்கமே போற்றி

95. ஓம் மோக்ஷ லிங்கமே போற்றி

96. ஓம் யக்ஞ லிங்கமே போற்றி

97. ஓம் யோக லிங்கமே போற்றி

98. ஓம் ராம லிங்கமே போற்றி

99. ஓம் ராஜ லிங்கமே போற்றி

100. ஓம் ருத்ர லிங்கமே போற்றி

101. ஓம் வாயு லிங்கமே போற்றி

102. ஓம் விஸ்வ லிங்கமே போற்றி

103. ஓம் விசித்திர லிங்கமே போற்றி

104. ஓம் வீர்ய லிங்கமே போற்றி

105. ஓம் வேத லிங்கமே போற்றி

106. ஓம் வைத்ய லிங்கமே போற்றி

107. ஓம் ஹ்ருதய லிங்கமே போற்றி

108. ஓம் லிங்கோத்பவனே போற்றி

============

சிவலிங்கங்க வகைகள் மற்றும் பயன்கள்

புற்று மண் லிங்கம் – மோட்சம் தரும்

ஆற்றுமணல் லிங்கம் – பூமி லாபத்தைத் தரும்

பச்சரிசி லிங்கம் – திரவிய லாபமும்,

அன்னலிங்கம் – அன்ன விருத்தியையும் தரும்

கோமய லிங்கம் – வியாதியைத் தீர்க்கும்

வெண்ணெய் லிங்கம் – மனமகிழ்ச்சி தரும்

ருத்ராட்ச லிங்கம் – ஞான விருத்தி தரும்

விபூதிலிங்கம் – சகலசவுபாக்கியத்தையும் தரும்

சந்தன லிங்கம் – சகல இன்பத்தைத் தரும்

புஷ்ப லிங்கம் – ஆயுள் விருத்தி கொடுக்கும்

சர்க்கரை லிங்கம் – விரும்பிய இன்பங்களைத் தரும்

மாவு லிங்கம் – உடல் வலிமை தரும்

பழ லிங்கம் – சுகத்தைத் தரும்

தயிர் லிங்கம் – நல்ல குணத்தைத் தரும்

தண்ணீர் லிங்கம் – சகல மேன்மைகளையும் தரும்.

தர்ப்பைப் புல் லிங்கம் – லட்சுமி கடாட்சம்

களிமண் லிங்கம்- மனச்சாந்தி

பசுஞ்சாண லிங்கம் -ஆரோக்யம்

(108 lingam potri) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, சிவன் பாடல்கள், 108 போற்றிகள். You can also save this post 108 லிங்கம் போற்றி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment