இந்த ஆன்மீக பதிவில் (அனைத்தும் நீயே மணிகண்டா!) – Anaithum Neeye Manikanda Andathin Thalaiva Manikanda பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… அனைத்தும் நீயே மணிகண்டா! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அனைத்தும் நீயே மணிகண்டா! அண்டத்தின் தலைவா மணிகண்டா! அகில நாயகனே மணிகண்டா! – ஐயப்பன் பாடல் வரிகள்.Anaithum Neeye Manikanda Andathin Thalaiva Manikanda – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

அனைத்தும் நீயே மணிகண்டா!

அண்டத்தின் தலைவா மணிகண்டா!

அகில நாயகனே மணிகண்டா!

அகோரன் மகனே மணிகண்டா!

அதிசயப் பிறவியே மணிகண்டா!

அணைத்திட ஓடிவா மணிகண்டா!

அதிகுண அப்பனே மணிகண்டா!

அதிர்வேட்டுப் பிரியனே மணிகண்டா!

அம்புவில் தரித்தோனே மணிகண்டா!

அம்புஜ மலர்ப்பாதனே மணிகண்டா!

அருளே பொருளே மணிகண்டா!

அருள்தர அவதரித்தாய் மணிகண்டா!

அருட்கலை உருவே மணிகண்டா!

அருமை மிகுந்தவனே மணிகண்டா!

அர்ச்சனை செய்வோம் மணிகண்டா!

அபாயம் வராது காப்பாய் மணிகண்டா!

அனுக்கிரஹம் செய்வாய் மணிகண்டா!

அவனிதழைக்கச் செய்வாய் மணிகண்டா!

(anaithum neeye manikanda) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post அனைத்தும் நீயே மணிகண்டா! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment