இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஆறெழுத்தில் ஒரு மந்திரமாம்) – Arezhuthil Oru Manthiramam Murugan Song Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஆறெழுத்தில் ஒரு மந்திரமாம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

Arezhuthil oru manthiramam Murugan Song Tamil Lyrics

ஆறெழுத்தில் ஒரு மந்திரமாம்

அனுதினம் ஓதிடும் மந்திரமாம்

ஆறுதல் தந்திடும் மந்திரமாம்

சரவணபவ எனும் மந்திரமாம்

(ஆறெழுத்தில்)

ஆறுமுகம் தரும் மந்திரமாம் – நல்ல

அறிவை வளர்க்கும் மந்திரமாம்

ஆறுபடையின் திரு மந்திரமாம் – நல்ல

அன்பை வளர்க்கும் மந்திரமாம்

(ஆறெழுத்தில்)

நெஞ்சில் நினைக்கும் மந்திரமாம் – நல்ல

நீதியைக் காக்கும் மந்திரமாம்

அஞ்செழுத்தால் பெற்ற மந்திரமாம் – நல்ல

அறநெறி காட்டும் மந்திரமாம்

(ஆறெழுத்தில்)

வஞ்சத்தை வெல்லும் மந்திரமாம் – நல்ல

வாழ்வைத் தந்திடும் மந்திரமாம்

வேலும் மயிலும் தொழும் மந்திரமாம் – நல்ல

வெற்றிகள் தந்திடும் மந்திரமாம்

(ஆறெழுத்தில்)

(arezhuthil oru manthiramam murugan song tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Murugan songs, பாடல் வரிகள், முருகன் பாடல் வரிகள். You can also save this post ஆறெழுத்தில் ஒரு மந்திரமாம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment