இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஆறு முகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான்) – Arumughamana Porul Vaan makizha vanthaan பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஆறு முகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஆறு முகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான் அழகன் இவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான் — ஸ்ரீ. ஜானகி, இராஜலக்ஷ்மி பாடிய‌ முத்தான‌ முருகன் பாடல் . Arumugamana Porul Vaan makizha vanthaan – Murugan Devotional Song lyrics by Singers : Soolamangalam Rajalakshmi & S. Janaki

ஆறு முகமான பொருள்

வான் மகிழ வந்தான்

அழகன் இவன் முருகன் எனும்

இனிய பெயர் கொண்டான்

ஆறு முகமான பொருள்

வான் மகிழ வந்தான்

அழகன் இவன் முருகன் எனும்

இனிய பெயர் கொண்டான்

கால மகள் பெற்ற மகன்

கோல முகம் வாழ்க

கால மகள் பெற்ற மகன்

கோல முகம் வாழ்க

கந்தன் என குமரன் என

வந்த முகம் வாழ்க

கந்தன் என குமரன் என

வந்த முகம் வாழ்க

ஆறு முகமான பொருள்

வான் மகிழ வந்தான்

அழகன் இவன் முருகன் எனும்

இனிய பெயர் கொண்டான்

தாமரையில் பூத்து வந்த

தங்க முகம் ஒன்று

தாமரையில் பூத்து வந்த

தங்க முகம் ஒன்று

பண் நிலவின் சாரெடுத்து

வார்த்த முகம் ஒன்று

பண் நிலவின் சாரெடுத்து

வார்த்த முகம் ஒன்று

பால் மணமும் பூ மணமும்

படிந்த முகம் ஒன்று

பால் மணமும் பூ மணமும்

படிந்த முகம் ஒன்று

பாவலர்க்கு பாடம் தரும்

பளிங்கு முகம் ஒன்று

பாவலர்க்கு பாடம் தரும்

பளிங்கு முகம் ஒன்று

வேல் வடிவில் கண்ணிரண்டும்

விளங்கு முகம் ஒன்று

வேல் வடிவில் கண்ணிரண்டும்

விளங்கு முகம் ஒன்று

வெள்ளி ரதம் போல வரும்

பிள்ளை முகம் ஒன்று

வெள்ளி ரதம் போல வரும்

பிள்ளை முகம் ஒன்று

ஆறு முகமான பொருள்

வான் மகிழ வந்தான்

அழகன் இவன் முருகன் எனும்

இனிய பெயர் கொண்டான்

ஆறு முகமான பொருள்

வான் மகிழ வந்தான்

அழகன் இவன் முருகன் எனும்

இனிய பெயர் கொண்டான்

(arumughamana porul vaan makizha) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், Murugan songs, சூலமங்கலம் சகோதரிகள் பாடல்கள். You can also save this post ஆறு முகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment