இந்த ஆன்மீக பதிவில் (அம்மாவின் வடிவாக அருளும் ஸ்ரீ சாயி) – Ammavin vadivaga arulum Sri Sai பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… அம்மாவின் வடிவாக அருளும் ஸ்ரீ சாயி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அம்மாவின் வடிவாக அருளும் ஸ்ரீ சாயி – சாய் பாபா பாடல் தமிழ் வரிகள். ஷிர்டி சாய்பாபா பாடல்கள். Ammavin vadivaga arulum Sri Sai song Tamil Lyrics.

============

அம்மாவின் வடிவாக அருளும் ஸ்ரீ சாயி

கருவாக்கி வைத்தென்னை தாங்கிய ஸ்ரீ சாயி

உயிராய் உணர்வாய் எனை உன்னுள் நிறைவாய்

உடலும் மனமும் அறிவும் தந்த சீரடி சாயி

சரணம் சரணம் சீரடி சாயி

அபயம் அபயம் துவாரகா சரணம்

கர்மவினை தொடர்ந்ததனால் ஜனன பந்தம் தந்து

உன் கருவறையில் வைத்தவனே ஸ்ரீ குரு சாயி

அம்மா உன் மடிமீது நாள் தோறுமே

நான் கண்ட பேரின்பம் இது போதுமே

ஆயிரம் ஜென்மத்து கண்ட விட்டேன்

பூரணம் தரும் சாயி

அரவணைத்து அருள வேண்டும் ஸ்ரீ குரு சாயி

அரவணைத்து அருள வேண்டும் சீரடி சாயி

சரணம் சரணம் சீரடி சாயி

அபயம் அபயம் துவாரகா மாயி

எங்கிருந்தோ எனை எடுத்து உயிர் அமுதம் ஊட்டி

உன் கருணை என்னும் பால் கொடுத்த தாயே குருநாதா

அம்மா உன் மகனுக்கு எது வேண்டுமோ

அந்தந்த காலத்தில் தந்தாயே நீ

காத்திடும் எது காலடி கிடந்தேன் ஆனந்த இது சாயி

மகனெனக்கு போதும் இந்த பேரருள் சாயி

உன் மகனெனக்கு போதும் இந்த பேரருள் சாயி

சரணம் சரணம் சீரடி சாயி

அபயம் அபயம் துவாரகா மாயி

(ammavin vadivaga arulum sri sai) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், சாய் பாபா பாடல்கள், Sai Baba Songs. You can also save this post அம்மாவின் வடிவாக அருளும் ஸ்ரீ சாயி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment