இந்த ஆன்மீக பதிவில் (யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே) – Yuga purushanam Sai sathsarithame பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே – சாய் பாபா பாடல் தமிழ் வரிகள். ஷிர்டி சாய்பாபா பாடல்கள். Yuga purushanam Sai sathsarithame sai baba song – Sri Sairam Devotional Songs Tamil Lyrics.

சதா சத்ஸ்வரூபம் பிரசன்னாத் மபாவம்

நமாமீஸ்வரம் சத்குரும் சாயிநாதம்

============

யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே

படிக்கின்ற பேருக்கு நலம் நல்குமே

யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே

படிக்கின்ற பேருக்கு நலம் நல்குமே

வெற்றிகளை தந்திடும் பாராயணம்

வினைகளை விலக்கிடும் அவரபயமே

ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி ஜெய் சாயிராம்

யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே..

கணபதியை முதன் முதலில் தினம் பணிய வேண்டுமே

பிறகு பாபா பதமே பூஜித்து வணங்கு நீ

ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி ஜெய் சாயிராம்

மகிமை மிகு கிரண்டமே பக்தியுடன் படிப்போமே…

ஆக இருள் விலகிடவே ஆரத்தி தருவோமே

ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி ஜெய் சாயிராம்

யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே…

ஓரேழு நாட்களில் கிரண்டம் நாம் படித்து

தூப தீபமே காட்டி நெய்வேத்தியமே செய்து

ஏழை எளியவரை அன்புடனே நாம் அழைத்து

அன்னதானமே செய்து சாயி கிருபை பெறுவோமே

ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி ஜெய் சாயிராம்

யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே..

ஒரு பொழுது தான் உண்டு தரையிலே தான் உறங்கி

பட்டற்ற நிலையிலே ஆசைகள் தான் துறந்து

ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி ஜெய் சாயிராம்

கிரண்டம் முழுவதும் படித்து தூய மிகு மறுநாள்

தவபலனை பெற்று சுகங்களை அடைவோமே

ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி ஜெய் சாயிராம்

யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே…

(yuga purushanam sai saibaba song) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், சாய் பாபா பாடல்கள், Sai Baba Songs. You can also save this post யுகபுருஷனாம் சாயி சத்சரிதமே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment