இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஐயப்ப ஆர்த்தி மங்களம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஐயப்ப ஆர்த்தி மங்களம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

மணிகண்ட வாஸருக்கும் மலையேறும் தாஸருக்கும் ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Ayyappa Swamy mangalam – K. J . Yesudas Ayyappa song Tamil Lyrics

மணிகண்ட வாஸருக்கும் மலையேறும் தாஸருக்கும்

மாளிகைப்புரத்து மஞ்ச தேவியவர்க்கும்

பந்தளத்தை ஆண்டு வந்த பார்போற்றும் மன்னருக்கும்

மணிகண்ட கோபாலகிருஷ்ணனுக்கும் ஜெயமங்களம்

நித்ய சுபமங்களம்.

கே. ஜே. யேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘ஐயப்ப ஆர்த்தி மங்களம்’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள்.கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள்.

(ayyappa arthy mangalam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post ஐயப்ப ஆர்த்தி மங்களம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment