இந்த ஆன்மீக பதிவில் (நல்லவர்கள் கூடும் மலை) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… நல்லவர்கள் கூடும் மலை ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

நல்லவர்கள் கூடும் மலை நன்மைகள் வழங்கும் மலை ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Nallavargal Koodum Malai nanmaigal vazhangum Malai – K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

பாடல் வரிகள் மட்டும்

நல்லவர்கள் கூடும் மலை

நன்மைகள் வழங்கும் மலை

அல்லல்களை தீர்த்தாளும் ஐயனின் சபரிமலை

இருமுடிகள் சேரும் மலை

இருவினைகள் தீரும் மலை (நல்லவர்கள் கூடும் மலை)

பதினெட்டுப் படிகள் மின்னும்

பந்தளத்து மன்னன் மலை

மாலை இட்டார் திரளும் மலை

ஓங்கினுப்பார் வண‌ங்கும் மலை

காலமெல்லாம் உலகனைத்தும்

காக்கும் எங்கள் ஐயன்மலை

தவமிருக்கும் தெய்வமலை

தன் அருளை பொழியும் மலை

மகரச்சுடர் ஒளிவடிவில்

மணிகண்டன் தோன்றும் மலை

நல்லவர்கள் கூடும் மலை

நன்மைகள் வழங்கும் மலை

அல்லல்களை தீர்த்தாளும் ஐயனின் சபரிமலை

இருமுடிகள் சேரும் மலை

இருவினைகள் தீரும் மலை (நல்லவர்கள் கூடும் மலை)

பதினெட்டுப் படிகள் மின்னும்

பந்தளத்து மன்னன் மலை

மாலை இட்டார் திரளும் மலை

ஓங்கினுப்பார் வண‌ங்கும் மலை

காலமெல்லாம் உலகனைத்தும்

காக்கும் எங்கள் ஐயன்மலை

தவமிருக்கும் தெய்வமலை

தன் அருளை பொழியும் மலை

மகரச்சுடர் ஒளிவடிவில்

மணிகண்டன் தோன்றும் மலை

(nallavargal koodum malai) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post நல்லவர்கள் கூடும் மலை or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment