இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம் T.M.சௌந்தரராஜன் அவர்கள் பாடிய ஐயப்பன் பக்தி பாடல் வரிகள். Ayyappa Saranam Saranam Harihara Sudhane Saranam – T.M.Soundararajan Ayyappa song Tamil Lyrics

============

ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம்

ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம்

உய்ய‌ பெரும் புனிதா சரணம் உயர்ந்த‌ ஞானப் பொருளே சரணம்

உய்ய‌ பெரும் புனிதா சரணம் உயர்ந்த‌ ஞானப் பொருளே சரணம் (ஐயப்பா சரணம் சரணம்)

சாமியே சரணம் சரணம் சபரிமலை ஈசா சரணம்

சாமியே சரணம் சரணம் சபரிமலை ஈசா சரணம்

பூமி பரி பாலா சரணம் புகழ் பம்பை மணியே சரணம்

பூமி பரி பாலா சரணம் புகழ் பம்பை மணியே சரணம் (ஐயப்பா சரணம் சரணம்)

பந்தளத்து இராஜ‌ செல்வ‌ பாக்கியத்தின் பொன்னே சரணம்

பந்தளத்து இராஜ‌ செல்வ‌ பாக்கியத்தின் பொன்னே சரணம்

விந்தையோடு புலிமேல் ஏறி வீரவலம் வந்தாய் சரணம் (ஐயப்பா சரணம் சரணம்)

மகிஷமுகி மர்த்தன‌ பாதா மணிகண்ட‌ சத்குரு நாதா

மகிஷமுகி மர்த்தன‌ பாதா மணிகண்ட‌ சத்குரு நாதா

முகில் வண்ண முக்தி பிரசாதா

முன் நிற்கும் துணை நின் சரணம்

ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம்

ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம்

உய்ய‌ பெரும் புனிதா சரணம் உயர்ந்த‌ ஞானப் பொருளே சரணம்

ஐயப்பா சரணம் சரணம் சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம்

(ayyappa saranam saranam harihara sudhane saranam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், T.M.சௌந்தரராஜன் ஐயப்பன் பாடல். You can also save this post ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment