இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Ayyappan Vazhinadai Paattu) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Ayyappan Vazhinadai Paattu ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஐயப்பன் வழி நடைப் பாட்டு வரிகள்.

SAAMIYA- AYYAPPO

AYYAPPO-SAAMIYE

PALLIKKATTU – SABARIMALAIKKU

SABARJMALAIKKU- PALLIKKATTU

KARPOORA JOTHI – SWAAMIKKE

SWAAMIKKE- KARPOORA JOTHI

BHAGAVAANE- BHAGAVATHIYE

BHAGAVATHIYE- BHAGAVAANE

DEVANE- DEVIYE

DEVIYE-DEVANE

EESWARANE – EESWAR1YE

EESWARIYE – EESWARANE

AYYAPPA PAADHAM – SWAAMI PAADHAM

SWAAMI PAADHAM – AYYAPPA PAADHAM

PAADHABALAM THAA – DHHA BALAM THAA

KALLUM MULLUM – KAALUKKU METHTHAI

KAALUKKU METHTHAI- KALLUM MULLUM

KUNDUM KUZHIYUM- KANNUKKU VALICHCHAM

KANNUKKU VELICHCHAM- KUNDUM KUZHIYUM

NEI ABHISHEKAM- SWAAMIKKE

SWAAMIKKE- NEI ABHISHEKAM

IRUMUDI KATTU- SABARIMALIKKU

SABARIMALAIKKU- IRUMUDI KATTU

SWAAMIYE- AYYAPPO

AYYAPPO- SWAAMIYE

BHAGAVAAN SARANAM – BHAGAVATHI SARANAM

BHAGAVATHI SARANAM-BHAGAVAAN SARANAM

DEVAN SARANAM- DEVI SARANAM

DEVI SARANAM- DEVAN SARANAM

SWAAMI SARANAM- AYYAPPA SARANAM

AYYAPPA SARANAM – SWAAMI SARANAM

(ayyappan vazhinadai paattu) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். You can also save this post Ayyappan Vazhinadai Paattu or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment