இந்த ஆன்மீக பதிவில் (குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம்) – குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம்  பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே குவிந்ததம்மா பெண்களெல்லாம் வண்டாட்டம் – ஏ.ஆர். ர‌மணி அம்மாள் பாடிய முருகன் பாடல் வரிகள். Kundrathile kumaranukku kondattam by A.R Ramani Ammal Murugan Songs – Lord Murugan Devotional songs Tamil Lyrics

============

குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம்

அங்கே குவிந்ததம்மா பெண்களெல்லாம்

வண்டாட்டம் வண்டாட்டம்

குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம்

சரணம் – 1

தெய்வயானை திருமணமாம் திருப்பரங்குன்றம்

தெய்வயானை திருமணமாம் திருப்பரங்குன்றம்

தெரு முழுதும் பக்தர்களின் ஆனந்த மன்றம்

தெரு முழுதும் பக்தர்களின் ஆனந்த மன்றம்

தங்கம் வைரம் பவழம் முத்து தவழும் தெய்வானை

தங்கம் வைரம் பவழம் முத்து தவழும் தெய்வானை

தாங்கி கொண்டாள் வாங்கி கொண்டாள்

முருக பெருமானை

தாங்கி கொண்டாள் வாங்கி கொண்டாள்

முருக பெருமானை

குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம்

அங்கே குவிந்ததம்மா பெண்களெல்லாம்

வண்டாட்டம் வண்டாட்டம்

குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம்

சரணம் – 2

உருகி சொல்லுங்கள் முருகனின் பேரை

நெருங்கி செல்லுங்கள் குமரனின் ஊரை

உருகி சொல்லுங்கள் முருகனின் பேரை

நெருங்கி செல்லுங்கள் குமரனின் ஊரை

குழு வேல் முருகா வெற்றி வேல் முருகா

வேல் முருகா வெற்றி வேல் முருகா ( இசை )

சந்தனம் பூசுங்கள் குங்குமம் சூடுங்கள்

சந்தனம் பூசுங்கள் குங்குமம் சூடுங்கள்

அரகர பாடுங்கள் வருவதை பாருங்கள்

அரகர பாடுங்கள் வருவதை பாருங்கள்

கந்தனுக்கு வேல் வேல் முருகனுக்கு வேல் வேல்

கந்தனுக்கு வேல் வேல் முருகனுக்கு வேல் வேல்

குழு வேல் முருகா வெற்றி வேல் முருகா

வேல் முருகா வெற்றி வேல் முருகா

அரோகரா வெற்றி வேல் முருகா அரோகரா

(kundrathile kumaranukku kondattam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், ஏ.ஆர். ர‌மணி அம்மாள் பாடல் வரிகள், A.R Ramani Ammal Songs, Murugan songs. You can also save this post குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment