இந்த ஆன்மீக பதிவில் (அழகான பழனி மலை ஆண்டவா) – Azhagana Pazhani Malai Andava Murugan Song Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… அழகான பழனி மலை ஆண்டவா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அழகான பழநி மலை ஆண்டவா

உன்னை அனுதினமும் பாடவந்தேன் வேலவா (2)

வள்ளி மயில்நாதனே வா வடிவேலனே (2)

வரவேண்டும் மயில்மீது முருகையனே

முருகா….முருகா…முருகா…முருகா

வெள்ளை திருநீறும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றுமே (2)

வெள்ளி மயிலேறி வேலன் வருவதை நெஞ்சம் காணுமே

வெள்ளை திருநீறும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றுமே

வெள்ளி மயிலேறி வேலன் வருவதை நெஞ்சம் காணுமே

எனை ஆளும் ஆண்டவனே எழில் வேலவா(2)

எளியெனும் உனை பாட அருள்வாய் அய்யா(2)

முருகா….முருகா….முருகா…முருகா

நல்லதெல்லாம் என்னை நாடி பெருகிட நல்லருள் செய்வாய் (2)

தீயதெல்லாம் உடன் தீர்ந்து கருகிட திருவருள் புரிவாய்

நல்லதெல்லாம் என்னை நாடி பெருகிட நல்லருள் செய்வாய்

தீயதெல்லாம் உடன் தீர்ந்து கருகிட திருவருள் புரிவாய்

உனையன்றி வேறில்லை தெய்வம் கந்தையா (2)

உலகாளும் ஆண்டவனே நீதான் அய்யா (2)

முருகா….முருகா….முருகா….முருகா

(azhagana pazhani malai andava murugan song tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Murugan songs, பாடல் வரிகள், முருகன் பாடல் வரிகள். You can also save this post அழகான பழனி மலை ஆண்டவா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment