இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சின்ன சின்ன முருகா முருகா) – Chinna Chinna Muruga Muruga Singara Muruga பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சின்ன சின்ன முருகா முருகா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா முருகன் பஜனை பாடல் வரிகள். முருகன் பக்திப் பாடல். Chinna Chinna Muruga Muruga Singara Muruga- Murugan bhajanai Song lyrics.

============

சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா (2)

சிந்தையிலே வந்து ஆடும் (2)

சீரலைவாய் முருகா முருகா

சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன

ஓம் சின்ன ஓம் சின்ன சின்ன சின்ன – சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன – ஓம் சின்ன –

ஓம் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா -சிங்கார முருகா

எண்ணமதில் திண்ணமதாய் (2)

எப்போதும் வருவாய் அப்பா

ஏற்றி உன்னை பாடுகின்றேன்

ஏரகத்து முருகா முருகா முருகா

சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன

ஓம் சின்ன ஓம் சின்ன சின்ன சின்ன – சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன – ஓம் சின்ன –

ஓம் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா -சிங்கார முருகா

அப்பனுக்கு உபதேசித்த (2)

அருமை குருநாதனுமாய்

சுவாமி மலையில் அமர்ந்தவனே

சுவாமிநாத குருவே அப்பா

சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன

ஓம் சின்ன ஓம் சின்ன சின்ன சின்ன – சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன – ஓம் சின்ன –

ஓம் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா -சிங்கார முருகா

பாலும் தேன் அபிஷேகமும் (2)

பக்தர்களின் காவடியும்

பார்ப்பவர்கள் உள்ளமெல்லாம்

பரங்கிரி தேவனாகி

சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன

ஓம் சின்ன ஓம் சின்ன சின்ன சின்ன – சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன – ஓம் சின்ன –

ஓம் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா -சிங்கார முருகா

அகங்காரமும் ஆத்திரமும் (2)

அகந்தைகளை விட்டு விட்டு

அடைக்கலமாய் ஓடி வந்தேன்

ஆறுமுக வேலவனே

சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன

ஓம் சின்ன ஓம் சின்ன சின்ன சின்ன – சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன – ஓம் சின்ன –

ஓம் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா -சிங்கார முருகா

முக்திக்கு வழிதேடிய (2)

முதியோரும் இளைஞர்களும்

மலைகள் எல்லாம் ஏறி வந்தோம்

மாதவன் பால் மருகனே வாவா

சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன

ஓம் சின்ன ஓம் சின்ன சின்ன சின்ன – சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன – ஓம் சின்ன –

ஓம் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா -சிங்கார முருகா

(chinna chinna muruga singara muruga) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், Murugan songs. You can also save this post சின்ன சின்ன முருகா முருகா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment