இந்த ஆன்மீக பதிவில் (எல்லோரும் இருமுடிகள் தாங்கி வரும் வேளையிலே) – Irumudigal naangal irumudigal ellorum irumudigal thangi varum velai பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… எல்லோரும் இருமுடிகள் தாங்கி வரும் வேளையிலே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

இருமுடிகள் நாங்கள் இருமுடிகள் எல்லோரும் இருமுடிகள் தாங்கி வரும் வேளையிலே ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Irumudigal naangal irumudigal ellorum irumudigal thangi varum velai Swami Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

இருமுடிகள் நாங்கள் இருமுடிகள் எல்லோரும் இருமுடிகள்

தாங்கி வரும் வேளையிலே உந்தன் சரணகோஷம் கேட்குதப்பா

சாரலிலே – மலைச்சாரலிலே – சபரிமலைச் சாரலிலே

குளத்துப்புழை குருவாயூர் சென்றுவந்தோம்

குருவுக்கும் குருவை காண வந்தோம்

எருமேலி பேட்டைதுள்ளி ஆடியே வந்தோம்

சுவாமி திந்தகத்தோம் – ஐயப்ப திந்தகத்தோம்

நெய்யினாலே அபிஷேகம் செய்யவே வந்தோம்

நிர்மல மூர்த்தியை காணவே வந்தோம்

அங்கே இல்லாதாரும் உள்ளவரும் பேதமில்லையே

அருள் வள்ளலே உன் கருணைக்கொரு எல்லையில்லையே. (இருமுடிகள்).

(ellorum irumudigal thangi varum velai) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post எல்லோரும் இருமுடிகள் தாங்கி வரும் வேளையிலே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment