இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஈசனே சிவனே போற்றி! இறைவா உன் திருத்தாள்போற்றி!) – Esane sivane Potri ! Iraiva Un Thiruthal Potri ! பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஈசனே சிவனே போற்றி! இறைவா உன் திருத்தாள்போற்றி! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஈசனே சிவனே போற்றி! இறைவா உன் திருத்தாள்போற்றி! பாடல் வரிகள் – Esane sivane Potri ! Iraiva Un Thiruthal Potri ! Tamil Lyrics

நீரினை சிரசில் கொண்டு

நெருப்பினை கையில் கொண்டு

பாரினில் பக்தர்தம்மை

பாசமுடனே காக்கும்

============

ஈசனே சிவனே போற்றி!

இறைவா உன் திருத்தாள்போற்றி!

வாசமாய் வாழ்க்கை மாறிட

வணங்குவோம் சிவனின் பாதம்

சிவம் என்று சொல்லும்போதே

சிந்தையது தெளிவு பெறும்

அவன் கருணைகங்கை

ஆறாகப் பாய்ந்துவரும்

நினைவெலாம் சிவமயம்

நித்தியமென்றாகிவிட்டால்

கனவிலும் எமபயமில்லை

கருத்தினில் இதனைக்கொள்வோம்!

அன்பிற்குமறுபெயராய்

அகிலத்தை ஆளுபவன்

என்புக்கு உள்கடந்துமனத்தில்

ஏகாந்தமாய் இருக்கின்றவன்

உருவமாய் உள்ளவனே

உள்ளத்தில் உறைவதை

உணர்ந்தபின் தாழ்வில்லை

உமாமகேசுவரனின்

கருணைக்கு ஏது எல்லை!

(esane sivane potri iraiva un thiruthal potri) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, சிவன் பாடல் வரிகள். You can also save this post ஈசனே சிவனே போற்றி! இறைவா உன் திருத்தாள்போற்றி! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment