இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Gajavadana Beduve Gouritanaya) – Gajavadana Beduve Gouritanaya Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Gajavadana Beduve Gouritanaya ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Gajavadana Beduve Gouritanaya Gajavadana Beduve Bhajan Song Lyrics In English.

============

Gajavadana Beduve Gouritanaya

Gajavadana Beduve

Trijagavamditane Sujanara Porevane ||pa||

Pashamkushadhara Paramapavitra

Mushikavahana Munijanaprema ||1||

Modadi Ninnaya Padava toro

Sadhuvamditane Adaradimdali ||2||

Sarasijanabha Shri Puramdaravithalana

Niruta Neneyuvamte Daya Mado ||3||

(gajavadana beduve gouritanaya) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Gajavadana Beduve Gouritanaya or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment