இந்த ஆன்மீக பதிவில் (குருவாஷ்டகம் | குரு அஷ்டகம்) – Gurvashtakam | Guru Ashtakam by Adi Shankaracharya Bhagavatpada பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… குருவாஷ்டகம் | குரு அஷ்டகம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அற்புதமான உடல்கட்டும் அழகான மனைவியும் இருந்தாலும்

மேரு மலையைப் போன்ற புகழும் செல்வமும் இருந்தாலும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

மனைவி, செல்வம், பிள்ளைகள், பேரப்பிள்ளைகள் இருந்தாலும்

வீடும் உறவும் இருந்து, அற்புதமான குடும்பத்தில் பிறந்தாலும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

ஆறு அங்கங்களிலும் நான்கு வேதங்களிலும் தேர்ந்தவராயினும்

நல்ல இலக்கியமும் பாடலும் இயற்றுவதில் வல்லவராயினும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

பிற தேசங்களில் போற்றப்பட்டு தாயகத்தில் செழித்திருந்தாலும்

நன்னெறிகளிலும் வாழ்விலும் மிகவும் மதிக்கப்பட்டாலும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

மாபெரும் அரசரும் உங்கள் பாதங்களை எப்போதும் வழிபடலாம்

உலகத்து பேரரசரும் உங்கள் மகிமையை, அறிவை போற்றலாம்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

உங்கள் புகழ் எங்கும் பரவியிருந்தாலும்

உங்கள் கொடையாலும் புகழாலும் உலகமே ஆதரித்தாலும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

வெளிசுகங்கள், உடைமைகள், காதலர் அழகுமுகம் ஆகியவைமீது பற்றின்மை, யோக சாதனையால் மனம் ஆர்வமிழந்தாலும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

உங்களிடம் விலைமதிப்பில்லா நகைகள் இருந்தாலும்

அரவணைப்பான அன்பான மனைவி இருந்தாலும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

உங்கள் மனம் விலகியிருந்து வனத்தில் இருந்தாலும்

வீடு, கடமை அல்லது மகத்தான சிந்தனையில் இருந்தாலும்

உங்கள் மனம் குருவின் கமலப்பாதங்கள்மேல் நிலைக்காவிடில்

அதனால் என்ன பயன்?

(guruvashtakam lyrics tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, Ashtakam. You can also save this post குருவாஷ்டகம் | குரு அஷ்டகம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment