இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம் பாடல் வரிகள். Pamba nathiyil theerthamaadi vanthom K.J.Yesudhas Ayyappa song Tamil Lyrics

பாடல் வரிகள் மட்டும்

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பசரணம்

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பசரணம்

பம்பாநதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோமே

அருள் நாடியே ஐயப்பா சுவாமியே (சுவாமியே)

பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம்

நெய்யாலுருகி மின்னும் ஜோதி பொன்னார் மேனியிலே

மெய்யாலுருகி சரணம் சொல்லி அழைத்த வேளையிலே

சாந்த வடிவாய் வருகிறான் ஐயப்பா சுவாமியே (சுவாமியே)

பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம் ஐயா

சரணம் சரணம் என்றே ஒலிக்கும் உன் சபரிமலையினிலே

தரணி எங்கும் தழைத்து ஓங்கும் கருணைப் பார்வையிலே

ஞானவடிவாய் வருகிறாய் இறைவா சுவாமியே (சுவாமியே)

‘பத்மஸ்ரீ’ கே. ஜே. ஜேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம்” ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள். யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள்.

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பசரணம்

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பசரணம்

பம்பாநதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோமே

அருள் நாடியே ஐயப்பா சுவாமியே (சுவாமியே)

பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம்

நெய்யாலுருகி மின்னும் ஜோதி பொன்னார் மேனியிலே

மெய்யாலுருகி சரணம் சொல்லி அழைத்த வேளையிலே

சாந்த வடிவாய் வருகிறான் ஐயப்பா சுவாமியே (சுவாமியே)

பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம் ஐயா

சரணம் சரணம் என்றே ஒலிக்கும் உன் சபரிமலையினிலே

தரணி எங்கும் தழைத்து ஓங்கும் கருணைப் பார்வையிலே

ஞானவடிவாய் வருகிறாய் இறைவா சுவாமியே (சுவாமியே)

(pamba nathiyil theerthamaadi vanthom) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post பம்பா நதியில் தீர்த்தமாடி வந்தோம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment