இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மலையாம் மலையாம் சபரிமலையாம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மலையாம் மலையாம் சபரிமலையாம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

மலையாம் மலையாம் சபரிமலையாம் மலையின் மேல் ஒரு சாமியாம் கே. வீரமணி அவர்கள் பாடிய ஐயப்பன் பக்தி பாடல் வரிகள். Malayaam Malayaam Sabari Malayaam malayin mel oru Saamiyaam- K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

மலையாம் மலையாம் சபரிமலையாம்

மலையின் மேல் ஒரு சாமியாம்

அந்தச் சாமி வாழும் சபரிமலைக்குச்

சரணம் சொல்லிப் போவோமாம் (மலையாம்)

உடுக்கை கெண்டை கொட்டிக்கிட்டு

ஐயப்ப‌ சரணம் பாடிக் கொண்டு

காடும் மேடும் நடந்து செல்லும்

ஐயப்பன்மார்கள் கோடி உண்டு

எரிமேலிப் பேட்டைத்துள்ளி

அழுதை வழியே நடந்து சென்றால்

கரிமலையின்மேல் நடத்திச் செல்வான்

எங்க‌ ஐயப்பசாமியாம் கரிமலையின் மேல்

நடத்திச் செல்வான் எங்க‌ ஐயப்பசாமியாம்

நதியாம் நதியாம் பம்பா நதியாம்

பாவம் தீர்க்கும் புண்ணிய‌ நதியாம்

அந்த‌ நதியில் ஆடி ஐயனைத் தேடி

நாமும் போவாம் நீலிமலையாம்

நீலிமலையில் ஏறும் நம்மை ஏற்றும் சாமி ஐயப்பனாம்

குந்திவிடய்யா தள்ளிவிடய்யா என்று சொல்ல‌ வைப்பானாம்

பதினெட்டுப்படியும் கடந்து சபரிமாமலைக் கோவில் வந்து

ஐயப்பசாமியின் அழகைக் கண்டு நெய்யபிஷேகம் செய்வோமாம்

ஐயப்பசாமியின் அழகைக் கண்டு நெய்யபிஷேகம் செய்வோமாம் (மலையாம்)

(malayaam malayaam sabari malayaam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post மலையாம் மலையாம் சபரிமலையாம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment