இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Sukhakarta Dukhaharta Varta Vighnachi) – Sukhakarta Dukhaharta Varta Vighnachi Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Sukhakarta Dukhaharta Varta Vighnachi ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Sukhakarta Dukhaharta Varta Vighnachi। Nurvi Purvi Prema Kripa Jayachi। Song Lyrics In English.

============

Sukhakarta Dukhaharta Varta Vighnachi।

Nurvi Purvi Prema Kripa Jayachi।

Sarvangi Sundara Uti Shendurachi।

Kanthi Jhalake Maala Muktaphalanchi॥

Jai Deva Jai Deva Jai Mangalamurti।

Darshanamatre Manakamana Purati॥

Ratnakhachita Phara Tuja Gaurikumara।

Chandanachi Uti Kumkumkeshara।

Hire Jadita Mukuta Shobhato Bara।

Runjhunati Nupure Charni Ghagaria॥

Jai Deva Jai Deva Jai Mangalamurti।

Darshanamatre Manakamana Purati॥

Lambodara Pitambara Phanivara Bandhana।

Sarala Sonda Vakratunda Trinayana।

Daasa Ramacha Vaata Pahe Sadana।

Sankati Pavave Nirvani Rakshave Suravaravandana॥

Jai Deva Jai Deva Jai Mangalamurti।

Darshanamatre Manakamana Purati॥

(sukhakarta dukhaharta varta vighnachi) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Sukhakarta Dukhaharta Varta Vighnachi or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment