இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம் கார்மேக வண்ணனாம்) – Kannan engal kannanam Karmega Vannanam Krishna bhajan Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம் கார்மேக வண்ணனாம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம் கார்மேக வண்ணனாம் | Kannan engal kannanam Karmega Vannanam Krishna bhajan Tamil Lyrics.

கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம்

கார்மேக வண்ணனாம் |2|

வெண்ணெய் உண்ட கண்ணனாம்

மண்ணை உண்ட கண்ணனாம் |2|

கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம்

கார்மேக வண்ணனாம் |2|

குழலினாலே மாடுகள்

கூடச்செய்த கண்ணனாம் |2|

கூட்டமாகக் கோபியர்

கூடஆடும் கண்ணனாம் |2|

கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம்

கார்மேக வண்ணனாம் |2|

மழைக்கு நல்ல குடையென

மலைபிடித்த கண்ணனாம் |2|

நச்சுப் பாம்பு மீதிலே

நடனமாடும் கண்ணனாம் |2|

கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம்

கார்மேக வண்ணனாம் |2|

கொடுமை மிக்க கம்சனைக்

கொன்று வென்ற கண்ணனாம் |2|

தூதுசென்று பாண்டவர் துயரம்

தீர்த்த கண்ணனாம் |2|

கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம்

கார்மேக வண்ணனாம் |2|

அர்ஜூனர்க்கு கீதையை

அருளிச் செய்த கண்ணனாம் |2|

நல்லவர்க்கு அருளுவான்

நாங்கள் போற்றும் கண்ணனாம்

கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம்

கார்மேக வண்ணனாம் |2|

கார்மேக வண்ணனாம் |2|

(kannan engal kannanam karmega vannanam bhajan lyrics tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Krishna songs, கண்ணன் பாடல்கள், கிருஷ்ணன் பஜனை பாடல்கள். You can also save this post கண்ணன் எங்கள் கண்ணனாம் கார்மேக வண்ணனாம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment