இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Gana Naayakaaya Gana Daivataaya Gana) – Gana Naayakaaya Gana Daivataaya Gana Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Gana Naayakaaya Gana Daivataaya Gana ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Gana Naayakaya Gana Daivataya Gana Dhakshaaya Dheemahi Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dheemahi Ganesh Song Lyrics In English.

============

Gana Naayakaya Gana Daivataya Gana Dhakshaaya Dheemahi

Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dheemahi

Guna Dhitaya Guna Dhishaya GunaPravishtaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanaya Yadheemahi

Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi.

.Gaana Chaturaya Gaana Pranaya Gaanantaratmane

Gaannotsukaya Gaanamattaya Gaanotsukha Manase.

Gurupoojitaya Gurudaivataya Gurukulastaine

Guruvikramaya Guiyya Pravaraya Gurave Guna Gurave.

Gurudaitya Kalakchetre Guru Dharma Sadaradhyaya

Guruputra Paritratre Guru Pakhanda Khanda Khaya.

Geeta Saraya Geeta Tatvaya Geeta Kotraya Dhimahi.

Gudha Gulfaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Dhimahi

Guna Dhitaya Guna Dhishaya GunaPravishtaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanaya Yadheemahi

Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi.

Gandharva Rajaya Gandhaya Gandharva Gana Shravana Pranaime

Gaadha Anuragaya Grantaya Geetaya Grantatarth Tanmaiye

Guruleeeea Gunavateee Ganapateyee..

Granta Geetaya Granta Geyaya Grantanta Ratmaneeee.

Geeta Leenaya Geeta Shrayaya Geetavadhya Padave

Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapri Krupe

Gayakadhina Vigrahaya Gangajala Pranayavate

Gauri Stanamadhya Gauri Hridaya Nandanaya.

Gaura Bhanu Sukhaya Gouri Ganeshwaraya.

Gauri Panyaya Gauri Pravanaya Gaura Bhavaya Dhimahi.

Ohasa Hastraya Gowardhanaya Gopa Gopaya Dhimahi.

Guna Dhitaya Guna Dhishaya GunaPravishtaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanaya Yadheemahi

Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi.

(gana naayakaaya gana daivataaya gana) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Gana Naayakaaya Gana Daivataaya Gana or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment