இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva) – जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Jai Ganesh jai Ganesh jai Ganesh Deva..Mata jaki parvathi pita Mahadeva – Ek Danta daya vant chaar bhujadhari Hindi Ganesh Song Lyrics In English.

============

Jai Ganesh jai Ganesh jai Ganesh Deva..a..a

Mata jaki parvathi pita Mahadeva.

Ek Danta daya vant chaar bhujadhari

Mathe par tilak sohe Mushakh savari

Paan chadhe phool chadhe aur chadhe meva a.a.

Laduvan ka bhog lage santha kare seva. (Jai Ganesh jai Ganesh)

Andhe ko aakha deth Koden ko kaya

Banjan ko putra deta nirdhan ko maya

Surya Shaam sharan aaye safal ki jo seva

Mata jaki Parvathi pita Mahadeva. (Jai Ganesh jai Ganesh)

(jai ganesh jai ganesh jai ganesh deva) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment