இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சரணம் சரணம் கணபதியே சக்தியின் மைந்தா கணபதியே) – சரணம் சரணம் கணபதியே சக்தியின் மைந்தா கணபதியே பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சரணம் சரணம் கணபதியே சக்தியின் மைந்தா கணபதியே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சரணம் சரணம் கணபதியே சக்தியின் மைந்தா கணபதியே – பிள்ளையார் / கணபதி பஜனை பாடல் வரிகள்.Saranam Saranam Ganapathiye Saktiyin Mainthaa Ganapathiye song lyrics tamil

============

சரணம் சரணம் கணபதியே

சக்தியின் மைந்தா கணபதியே

வரணும் வரணும் கணபதியே

வந்தே அருள்வாய் கணபதியே

அன்பே சிவமே கணபதியே

அருளும் தருவாய் கணபதியே

இன்னல் நீக்கும் கணபதியே

இன்பச் சோதியே கணபதியே

கண்ணே மணியே கணபதியே

கவலை நீக்கும் கணபதியே

பொன்னே மணியே கணபதியே

பொருளும் தருவாய் கணபதியே

ஆவணித் திங்கள் கணபதியே

அடியேன் தொழுதேன் கணபதியே

சேவடிப் பணிந்தேன் கணபதியே

செல்வம் தருவாய் கணபதியே

(saranam saranam ganapathiye) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Sree Ganesha Songs, கண‌பதி பாடல்கள். You can also save this post சரணம் சரணம் கணபதியே சக்தியின் மைந்தா கணபதியே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment