இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கண்டதுண்டோ கண்ணன் போல் புவியில்) – Kandathundo Kannan Pol Puviyil Sahiye பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கண்டதுண்டோ கண்ணன் போல் புவியில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

கண்டதுண்டோ கண்ணன் போல் புவியில் கண்டதுண்டோ கண்ணன் போலே சகியே கிருஷ்ணன் பக்தி பாடல் வரிகள் .Kandathundo Kannan Pol Puviyil Sahiye Krishna Classical Songs Lyrics in Tamil.

============

கண்டதுண்டோ கண்ணன் போல் புவியில்

கண்டதுண்டோ கண்ணன் போல் புவியில்

கண்டதுண்டோ கண்ணன் போலே சகியே

* வானமுகில் போலும் மேனி வண்ணம் கொண்டான்

நானிலம் மயங்க கானம் பயில்வான்

ஆயர்பாடி தன்னில் ஆனிரைகள் மேய்ப்பான்

நேயமாக பேசி நெஞ்சம் புகுவான் (இரண்டு முறை)

* கண்மணி நீ என்பான் கைவிடேன் என்பான் (கண்டதுண்டோ)

கண்ணன் தான் கண்ணிமைத்தால் காணான்

கண்ணா கண்ணா கண்ணா

என்று நான் கதறிடும் போதனில் (இரண்டு முறை)

பண்ணிசைத்தே வருவான் சகியே (கண்டதுண்டோ)

(kandathundo kannan pol) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Krishna songs, கண்ணன் பாடல்கள். You can also save this post கண்டதுண்டோ கண்ணன் போல் புவியில் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment