இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கன்னிமலை சாமி சரணம் சொல்லும்சாமி) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கன்னிமலை சாமி சரணம் சொல்லும்சாமி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

கன்னிமலை சாமி சரணம் சொல்லும்சாமி ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Kannimala Saami – K. J . Yesudas Ayyappa song Tamil Lyrics

கன்னிமலை சாமி சரணம் சொல்லும்சாமி

கன்னிமலை சாமி சரணம் சொல்லும்சாமி

பள்ளிக்கட்டு தலையிலேந்தி கொடிய காடுமலை ஏறி — 2

பதினெட்டாம்படி நடந்து போவது எப்போது

மண்டல விளக்குக்கோ மகர விளக்குக்கோ

ஐயப்பன் திந்தகதோம் சாமி திந்தகதோம்

அதிகாலை குளிச்செழுந்து புலிவாகனனை போற்றி

ஒரு நூறு சரணங்கள் நீங்க அழைச்சு

குருத்தோலை பந்தலிட்டு இருமுடிகள் நிறச்சுவச்சு

திருயாத்திரைக்காக நீங்கள் விரந்து செல்லணும்

கே. ஜே. யேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘கன்னிமலை சாமி சரணம் சொல்லும்சாமி’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள்.கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள்.

(kanni mala saami saranam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post கன்னிமலை சாமி சரணம் சொல்லும்சாமி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment