இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கன்னிமூல கணபதி சரணம் உன் திருவடி மணிகண்டன் சன்னிதிக்கு எவ்வழி) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கன்னிமூல கணபதி சரணம் உன் திருவடி மணிகண்டன் சன்னிதிக்கு எவ்வழி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

கன்னிமூல கணபதி சரணம் உன் திருவடி மணிகண்டன் சன்னிதிக்கு எவ்வழி – T.L மகாதேவன் ஐயப்பன் பஜனை பாடல் வரிகள். Kannimoola Ganapathy Saranam Un thiruvadi Manikanadan Sannathikku Evvali T.L Magadevan Ayyappan Songs Tamil Lyrics

============

கன்னிமூல கணபதி சரணம் உன் திருவடி மணிகண்டன் சன்னிதிக்கு எவ்வழி

தன்னந்தனி காட்டுவழி கண்ணிரண்டில் தூக்கமின்றி

உன்னிடத்தில் வேண்டி நின்றோம் நிம்மதி (கன்னிமூல கணபதி)

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா (கன்னிமூல கணபதி)

லம்போதரனே கண நாதா மஹாசாஸ்த்ரே மணிகண்டா

மஹருத்ராய மணிகண்டா மகேஷ்வராய மணிகண்டா

விக்னராஜாய கண நாதா மஹாவேதினே மணிகண்டா

மஹாரூபாயா மணிகண்டா மஹாவேதினே மணிகண்டா

பாரதம் எழுதி சாதனை கண்ட யானை முகத்தவனே

குறமகள் வள்ளி முருகனைச் சேர உறுதுணை நின்றவனே

கைலை மலையை அவ்வை காண கருணை புரிந்தவனே

காந்தமலையை நாங்களும் காண அருள்வாய் கணபதியே

ஐயா மலையோ தூரம் ஏற்பாய் இருமுடி பாரம்

நோகுது நோகுது பாதம் மனதுக்கும் பெருகுது தாகம்.

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா

கன்னிமூல கணபதி சரணம் உன் திருவடி மணிகண்டன் சன்னிதிக்கு எவ்வழி

தன்னந்தனி காட்டுவழி கண்ணிரண்டில் தூக்கமின்றி

உன்னிடத்தில் வேண்டி நின்றோம் நிம்மதி (கன்னிமூல கணபதி)

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா (கன்னிமூல கணபதி)

லம்போதரனே கண நாதா மஹாசாஸ்த்ரே மணிகண்டா

மஹருத்ராய மணிகண்டா மகேஷ்வராய மணிகண்டா

விக்னராஜாய கண நாதா மஹாவேதினே மணிகண்டா

ஹேரம்பாய கண நாதா மஹாவேதினே மணிகண்டா

சைவம் வைணவ சங்கமம் தானே ஹரிஹர சுதனாகும்

ஐயன் திருவடி எங்களைச் சேர்த்தால் வாழ்வே பொன்னாகும்

தரிசாய் கிடக்கும் எங்களின் வாசல் கரிசல் நிலமாகும்

விரிசல் விழுந்த வாழ்க்கை பரிசல் விரைந்தே கரை சேரும்

ஐயா விழியில் ஈரம் துடைத்திட தும்பிக்கை தாரும்

நெய்யாய் உருகுது நெஞ்சம் அது உன் தம்பிக்கு மஞ்சம்

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா

கன்னிமூல கணபதி சரணம் உன் திருவடி மணிகண்டன் சன்னிதிக்கு எவ்வழி

தன்னந்தனி காட்டுவழி கண்ணிரண்டில் தூக்கமின்றி

உன்னிடத்தில் வேண்டி நின்றோம் நிம்மதி (கன்னிமூல கணபதி)

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா

கணநாதா சிவபாலா துணை வா வா வா (கன்னிமூல கணபதி)

லம்போதரனே கண நாதா மஹாசாஸ்த்ரே மணிகண்டா

மஹருத்ராய மணிகண்டா மகேஷ்வராய மணிகண்டா

ஹேரம்பாய கண நாதா மஹாரூபாய மணிகண்டா

மஹாரூபாய கண நாதா மஹாவேதினே மணிகண்டா ….

(kannimoola ganapathy saranam un thiruvadi) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், ஐயப்பன் பஜனை பாடல், Ayyappan Bajanai Paadal, T.L Magadevan Ayyappan Songs. You can also save this post கன்னிமூல கணபதி சரணம் உன் திருவடி மணிகண்டன் சன்னிதிக்கு எவ்வழி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment