இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மகரத்தின் மணிவிளக்கு மணிகண்டன்) – Makarathin Mani Vilakku Manikandan Arul Vilakku பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மகரத்தின் மணிவிளக்கு மணிகண்டன் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

மகரத்தின் மணிவிளக்கு மணிகண்டன் அருள் விளக்கு ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Makarathin Mani Vilakku Manikandan Arul Vilakku – K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

============

மகரத்தின் மணிவிளக்கு

மணிகண்டன் அருள் விளக்கு

இறைவனின் திருவிளக்கு

எந்நாளும் துணை நமக்கு (மகரத்தின்)

அமைதியின் ஒளிவிளக்கு

ஐயப்பனே குலவிளக்கு

சபரிமலை விளக்கு…. விளக்கு

நல்வாழ்வின் வழி நமக்கு (மகரத்தின்)

தலைவனின் சுடர் விளக்கு

தைமாதத் தனி விளக்கு

ஆண்டுக்கு ஒரு விளக்கு அதைக்

காணும் பணி நமக்கு (மகரத்தின்)

நெய்யால் திகழ் விளக்கு

நினைத்ததெல்லாம் தரும் விளக்கு

தெய்வத்தவ‌ விளக்கு

திருக்காட்சி உயிர் நமக்கு (மகரத்தின்)

(makarathin mani vilakku manikandan) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post மகரத்தின் மணிவிளக்கு மணிகண்டன் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment