இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven) – Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven

Oru Maramanalum Pazhamudhirchcholai Maramaven

Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven

Oru Maramanalum Pazhamudhirchcholai Maramaven

Karungallanalum Thanigai Malaiyil Kallaven

Karungallanalum Thanigai Malaiyil Kallaven

Pasum Pullanalum Murugan Arulal Puvaven

Nan …

Naaan…

Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven

Oru Maramanalum Pazhamudhirchcholai Maramaven

(Music)

Ponnanalum Vadivel Seyyum Ponnaven

Panip Puvanalum Saravanappoigai Puvaven

Panip Puvanalum Saravanappoigai Puvaven

Thamizhp Pechchanalum Thiruppugazh Vilakkap Pechchaven

Thamizhp Pechchanalum Thiruppugazh Vilakkap Pechchaven

Manam Piththanalum Murugan Arulal Muththaven

Naan …

Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven

Oru Maramanalum Pazhamudhirchcholai Maramaven

(Music)

Sollanalum Omendrolikkum Sollaven

Pazhachchuvaiyanalum Panjamirudhach Chuvaiyaven

Sollanalum Omendrolikkum Sollaven

Pazhachchuvaiyanalum Panjamirudhach Chuvaiyaven

Arul Undanalum Veedum Perum Undaven

Arul Undanalum Veedum Perum Undaven

Thani Uyiranalum Murugan Arulal Payiraven

Nan …

Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven

Oru Maramanalum Pazhamudhirchcholai Maramaven

Karungallanalum Thanigai Malaiyil Kallaven

Pasum Pullanalum Murugan Arulal Puvaven

Nan …

Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven

Oru Maramanalum Pazhamudhirchcholai Maramaven

Muruga … Muruga … Muruga … Muruga.

‘பத்மஸ்ரீ’ டி.எம். சௌந்தரராஜன் பாடிய‌ ‘மண்ணானாலும் திருசெந்தூரில் மண்ணாவேன்’ முருகன் பாடலின் வரிகள்.

(mannanalum thiruchchendhuril mannaven) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், T. M. Soundararajan, Murugan songs. You can also save this post Mannanalum Thiruchchendhuril Mannaven or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment