இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மார்கழி மாதம் ஊர்வலம் போகும் மக்கள் கோடி ஐயப்பா) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மார்கழி மாதம் ஊர்வலம் போகும் மக்கள் கோடி ஐயப்பா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

மார்கழி மாதம் ஊர்வலம் போகும் மக்கள் கோடி ஐயப்பா – கே. வீரமணி பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Margazhi madham Oorvalam Pogum makkal Kodi Ayyappa- K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

மார்கழி மாதம் ஊர்வலம் போகும் மக்கள் கோடி ஐயப்பா ……. ஆ…..

மரகத கண்டி சந்தணம் தோன்றும் மார்புகள் கோடி ஐயப்பா …ஆ…..

மார்கழி மாதம் ஊர்வலம் போகும் மக்கள் கோடி ஐயப்பா ……. ஆ…..

மரகத கண்டி சந்தணம் தோன்றும் மார்புகள் கோடி ஐயப்பா …ஆ…..

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

கருநிற ஆடையும் புனித வாழ்க்கையும் கொண்டவர் கோடி ஐயப்பா

கருநிற ஆடையும் புனித வாழ்க்கையும் கொண்டவர் கோடி ஐயப்பா

காவி உடையும் கழுத்தில் மணியும் ..

காவி உடையும் கழுத்தில் மணியும்

அணிந்தவர் கோடி ஐயப்பா…

அணிந்தவர் கோடி ஐயப்பா

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

இருமுடி தாங்கி கரிமலை ஏறும் கால்கள் கோடி ஐயப்பா

இருமுடி தாங்கி கரிமலை ஏறும் கால்கள் கோடி ஐயப்பா

பம்பையில் குளித்து பதினெட்டாம் படி ஏறுபவர் கோடி ஐயப்பா…….

ஏறுபவர் கோடி ஐயப்பா

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

பார்வைக்கு இனிய மகர விளக்கை பார்த்தவர் கோடி ஐயப்பா

கோடி கோடி சரணங்கள் சொல்லும்

கோடி கோடி சரணங்கள் சொல்லும் பக்தர்கள் கோடி ஐயப்பா…..

பக்தர்கள் கோடி ஐயப்பா

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

மார்கழி மாதம் ஊர்வலம் போகும் மக்கள் கோடி ஐயப்பா ……. ஆ…..

மரகத கண்டி சந்தணம் தோன்றும் மார்புகள் கோடி ஐயப்பா …ஆ…..

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

சரணம் ஐயப்ப சரணம் சரணம் சாமி சரணம்

(margazhi madham oorvalam pogum) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post மார்கழி மாதம் ஊர்வலம் போகும் மக்கள் கோடி ஐயப்பா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment