இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Athiyum Neeye Anthamum Neeye | ஆதியும் நீயே அந்தமும் நீயே) – Athiyum Neeye Anthamum Neeye Harihara Suthane பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Athiyum Neeye Anthamum Neeye | ஆதியும் நீயே அந்தமும் நீயே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

(athiyum neeye anthamum neeye ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள், Ayyappan Bajanai Paadal, ஐயப்பன் பஜனை பாடல். You can also save this post Athiyum Neeye Anthamum Neeye | ஆதியும் நீயே அந்தமும் நீயே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment