இந்த ஆன்மீக பதிவில் (நடன அரசே நடராஜா வருவாயே) – Nadana Arase Nataraja Varuvaye பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… நடன அரசே நடராஜா வருவாயே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

நடன அரசே நடராஜா வருவாயே நடன தலைவா நடராஜா வருவாயே பாடல் வரிகள் – Nadana Arase Nataraja Varuvaye Tamil Lyrics

============

நடன அரசே நடராஜா வருவாயே

நடன தலைவா நடராஜா வருவாயே

நடன ராஜனே நடராஜா வருவாயே

நடன சிகாமணியே நடராஜா வருவாயே

தில்லை வாசனே நடராஜா வருவாயே

சிதம்பர நாதனே நடராஜா வருவாயே

ஞான நடனம் புரிந்து நடராஜா வருவாயே

பௌர்ணமி சுவாமியே நடராஜா வருவாயே

ஜோதி ஸ்வரூபனே நடராஜா வருவாயே

அக்னி ரூபனே நடராஜா வருவாயே

கிரிவல பிரியனே நடராஜா வருவாயே

நடனமாடியே நடராஜா வருவாயே

அண்ணாமலையோனே நடராஜா வருவாயே

உண்ணாமலை துணைவா நடராஜா வருவாயே

கனகசபை அரசே நடராஜா வருவாயே

ஆனந்ந ரூபனே நடராஜா வருவாயே

அடி முடி தெரியாதவனே நடராஜா வருவாயே

லிங்கோத்பவனே நடராஜா வருவாயே

அபிசேக பிரியனே நடராஜா வருவாயே

வருவாயே வருவாயே நடராஜா வருவாயே!!!

(nadana arase nataraja varuvaye) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, சிவன் பாடல் வரிகள். You can also save this post நடன அரசே நடராஜா வருவாயே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment