இந்த ஆன்மீக பதிவில் (அஞ்சுமலை அழகா ஐயா அஞ்சுமலை அழகா) – Title : அஞ்சுமலை அழகா ஐயா அஞ்சுமலை அழகா பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… அஞ்சுமலை அழகா ஐயா அஞ்சுமலை அழகா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

Anjumalai Azhaga Ayya Anjumalai Azhaga Pushpavanam Kuppusamy Tamil Lyrics

அஞ்சுமலை அழகா ஐயா அஞ்சுமலை அழகா

எங்க நெஞ்சில் அழகா வந்து தங்கிட வாருமையா

மால போட்டு மன பாரம் போனதய்யா

காவி போட்டு கன காமம் பறந்ததய்யா

காரணம் நீ இல்லயா

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

நோன்போடு நாமிருந்தோம் நோயோடிப் போனதய்யா

(ஸாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம் தேவி சரணம்)

நோன்போடு நாமிருந்தோம் நோயோடிப் போனதய்யா

சூடம் கொழுத்தி வச்சோம் சூது மற்ஞ்சதய்யா

சந்தனம் பூசிக்கிட்டோம் சாந்தி கிடச்சதய்யா

பன்னீர் தெளிச்சுக்கிட்டோம் பக்தி வளந்ததய்யா

பாராளும் இராசாவே சத்தியம் நித்தியம் நீயே

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு (அஞ்சுமலை அழகா)

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

(ஸாமியே சரணம் ஐயப்போ)

பம்பா நதி குளிச்சோம் பாவம் தொலஞ்சதய்யா

(ஸாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம் பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்)

பம்பா நதி குளிச்சோம் பாவம் தொலஞ்சதய்யா

நீலி மலை அடஞ்சோம் நிம்ம்மதி வந்ததைய்யா

சாமி உன் சன்னதியில் சஞ்சலம் தீர்ந்ததய்யா

ஜோதி தரிசனத்தில் ஆவி குவிந்ததய்யா

பாராளும் இராசாவே சத்தியம் நித்தியம் நீயே

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு… சாமி

அஞ்சுமலை அழகா ஐயா அஞ்சுமலை அழகா

எங்க நெஞ்சில் அழகா வந்து தங்கிட வாருமையா

மால போட்டு மன பாரம் போனதய்யா

காவி போட்டு கன காமம் பறந்ததய்யா

காரணம் நீ இல்லயா

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

கட்டும் கட்டு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

இருமுடிக்கட்டு பெருமுடிகட்டு சபரிமலைக்கிண்ணு

அஞ்சுமலை அழகா ……………….சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா

அஞ்சுமலை அழகா ஐயா அஞ்சுமலை அழகா – புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஐயப்பன் பக்தி பாடல் வரிகள். Anjumalai Azhaga Ayya Anjumalai Azhaga Pushpavanam Kuppusamy Ayyappan Songs Tamil Lyrics

(anjumalai azhaga ayya anjumalai azhaga) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், ஐயப்பன் பஜனை பாடல், Ayyappan Bajanai Paadal, புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஐயப்பன் பாடல், Pushpavanam Kuppusamy Songs. You can also save this post அஞ்சுமலை அழகா ஐயா அஞ்சுமலை அழகா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment