இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பழனியிலே பால் மணக்கும் பெருவிழா) – Palaniyile paal manakkum peruvila paar pugazhum thai poosa பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பழனியிலே பால் மணக்கும் பெருவிழா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

பழனியிலே பால் மணக்கும் பெருவிழா பார் புகழும் தைப்பூச‌ திருவிழா முத்தான‌ முருகன் பாடல். Palaniyile paal manakkum peruvila paar pugazhum thai poosa thiruvizha – Murugan Devotional Song lyrics.

பழனியிலே பால் மணக்கும் பெருவிழா

பார் புகழும் தைப்பூச‌ திருவிழா

பழனியிலே பால் மணக்கும் பெருவிழா

பார் புகழும் தைப்பூச‌ திருவிழா

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

சண்முக நதியில் மணல் வெளி எங்கும்

காவடி அலங்காரம்

சிவசக்தி வேலனின் திருப்புகழ் பாடும்

அடியவர் திருக்கோலம்

தனை மறந்து பக்தர்கள்

ஆடும் காவடி சிங்காரம்

தான் எனும் ஆணவம் நீக்கும்

பேர் இன்ப வைபோகம்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

காவடிகள் பல நூறு ஆயிரம் நமக்கு

காய் கூடும் பிராத்தனை பல ஆயிரம்

காவடிகள் பல நூறு ஆயிரம் நமக்கு

காய் கூடும் பிராத்தனை பல ஆயிரம்

சேவர்க்கொடி வேலன் கோயில் கோபுரம் கண்டு

சிந்திப்போர்க்கு நன்மை சேரும் ஆயிரம்

சேவர்க்கொடி வேலன் கோயில் கோபுரம் கண்டு

சிந்திப்போர்க்கு நன்மை சேரும் ஆயிரம்

பழனியிலே பால் மணக்கும் பெருவிழா

பார் புகழும் தைப்பூச‌ திருவிழா

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வெற்றி வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

வேல் வேல் வீர வேல்

(palaniyile paal manakkum peruvila paar pugazhum thai poosa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், Murugan songs. You can also save this post பழனியிலே பால் மணக்கும் பெருவிழா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment