இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மங்கள சண்டிகா ஸ்தோத்திரம்) – Mangala Chandika Stotram பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மங்கள சண்டிகா ஸ்தோத்திரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

மங்கள சண்டிகா ஸ்தோத்திரம் தமிழில் ஸ்லோகம் / மந்திர வரிகள். Mangala Chandika Stotram Tamil Lyrics

============

மங்கள சண்டிகா ஸ்தோத்திரம்

ரட்ச ரட்ச ஜகன்மாதா: தேவி மங்கள சண்டிகே

ஹாரிகே விபதாம் ராசே ஹர்ஷ மங்கள காரிகே

ஹர்ஷ மங்கள தட்ச ஹர்ஷ மங்கள தாயிகே

சுபே மங்கள தசேக்ஷ சுபே மங்கள சண்டிகே

மங்களே மங்களார்ஹேச ஸர்வ மங்கள மங்களே

ஸதாம் மங்களதே தேவி ஸர்வேஷாம் மங்களாலயே

பூஜ்யே மங்கள வாரேச மங்களா பீஷ்ட தேவதே

பூஜ்யே மங்கள பூபஸ்ய மனுவம்சஸ்ய ஸந்தகம்

மங்களா திஷ்டாத்ரு தேவி மங்களானாம் சு

மங்களே ஸம்ஸார மங்களாதாரே மோக்ஷ மங்கள தாயினி

ஸாரேச மங்களே ஸம்ஸார பாரேச ஸர்வ கர்மணாம்

ப்ரதி மங்கள வாரேச பூஜ்யே மங்கள ஸுகப்ரதே

(mangala chandika stotram) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Durga Devi Songs, துர்கா தேவி பாடல்கள், Bhadrakali Songs and Mantras, காளிகாம்பாள் பாடல்கள். You can also save this post மங்கள சண்டிகா ஸ்தோத்திரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment