இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம்) – Subrahmanya Ashtothram | Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali Tamil | ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ர சதநாமாவளி

ஓம் ஸ்கந்தாய நமஹ

ஓம் குஹாய நமஹ

ஓம் ஷண்முகாய நமஹ

ஓம் பால நேத்ரஸுதாய நமஹ

ஓம் ப்ரபவே நமஹ

ஓம் பிங்களாய நமஹ

ஓம் க்ருத்திகா ஸூனவே நமஹ

ஓம் சிகிவாஹனாய நமஹ

ஓம் த்விஷட் புஜாய நமஹ

ஓம் த்விஷண் நேத்ராய நமஹ ( 10 )

ஓம் சக்திதராய நமஹ

ஓம் பிஸிதாஸ ப்ரபஞ்சனாய நமஹ

ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹாரிணே நமஹ

ஓம் ரஷோபல விமர்த்தனாய நமஹ

ஓம் மத்தாய நமஹ

ஓம் ப்ரமத்தாய நமஹ

ஓம் உன்மத்தாய நமஹ

ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸுரக்ஷகாய நமஹ

ஓம் தேவசேனாபதயே நமஹ

ஓம் ப்ராக்ஞாய நமஹ ( 20 )

ஓம் க்ருபாளவே நமஹ

ஓம் பக்த வத்ஸலாய நமஹ

ஓம் உமா ஸுதாய நமஹ

ஓம் சக்தி தராய நமஹ

ஓம் குமாராய நமஹ

ஓம் க்ரௌஞ்சதாரணாய நமஹ

ஓம் ஸேனான்யே நமஹ

ஓம் அக்னிஜன்மனே நமஹ

ஓம் விசாகாய நமஹ

ஓம் சங்கராத்மஜாய நமஹ ( 30 )

ஓம் சிவஸ்வாமினே நமஹ

ஓம் கணஸ்வாமினே நமஹ

ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நமஹ

ஓம் ஸநாதனாய நமஹ

ஓம் அனந்த சக்தயே நமஹ

ஓம் அக்ஷோப்யாய நமஹ

ஓம் பார்வதிப்ரிய நந்தனாய நமஹ

ஓம் கங்கா ஸுதாய நமஹ

ஓம் சரோத் பூதாய நமஹ

ஓம் ஆஹுதாய நமஹ ( 40 )

ஓம் பாவகாத்மஜாய நமஹ

ஓம் ஜ்ரும்பாய நமஹ

ஓம் ப்ரஜ்ரும்பாய நமஹ

ஓம் உஜ்ரும்பாய நமஹ

ஓம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய நமஹ

ஓம் ஏகவர்ணாய நமஹ

ஓம் த்விவர்ணாய நமஹ

ஓம் திரிவர்ணாய நமஹ

ஓம் ஸுமனோகராய நமஹ

ஓம் சதுர்வர்ணாய நமஹ ( 50 )

ஓம் பஞ்சவர்ணாய நமஹ

ஓம் ப்ரஜாபதயே நமஹ

ஓம் அஹர்பதயே நமஹ

ஓம் அக்னிகர்ப்பாய நமஹ

ஓம் சமீகர்ப்பாய நமஹ

ஓம் விச்வரேதஸே நமஹ

ஓம் ஸுராரிக்னே நமஹ

ஓம் ஹரித்வர்ணாய நமஹ

ஓம் சுபகராய நமஹ

ஓம் வடவே நமஹ ( 60 )

ஓம் வடுவேஷப்ருதே நமஹ

ஓம் பூஷ்ணே நமஹ

ஓம் கபஸ்தயே நமஹ

ஓம் கஹனாய நமஹ

ஓம் சந்த்ரவர்ணாய நமஹ

ஓம் களாதராய நமஹ

ஓம் மாயாதராய நமஹ

ஓம் மஹாமாயினே நமஹ

ஓம் கைவல்யாய நமஹ

ஓம் சங்கராத்மஜாய நமஹ ( 70 )

ஓம் விச்வயோனயே நமஹ

ஓம் அமேயாத்மனே நமஹ

ஓம் தேஜோநிதயே நமஹ

ஓம் அனாமயாய நமஹ

ஓம் பரமேஷ்டினே நமஹ

ஓம் பரப்ரஹ்மணே நமஹ

ஓம் வேதகர்ப்பாய நமஹ

ஓம் விராட்ஸுதாய நமஹ

ஓம் புளிந்தகன்யாபர்த்ரே நமஹ

ஓம் மஹாஸாரஸ்வத வ்ரதாய நமஹ ( 80 )

ஓம் ஆச்ரிதாகிலதாத்ரே நமஹ

ஓம் ரோகக்னாய நமஹ

ஓம் ரோக நாசனாய நமஹ

ஓம் அனந்தமூர்த்தயே நமஹ

ஓம் ஆனந்தாய நமஹ

ஓம் சிகண்டிக்ருத கேதனாய நமஹ

ஓம் டம்பாய நமஹ

ஓம் பரமடம்பாய நமஹ

ஓம் மஹாடம்பாய நமஹ

ஓம் வ்ருஷாகபயே நமஹ ( 90 )

ஓம் காரணோபாத்ததேஹாய நமஹ

ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய நமஹ

ஓம் அனீச்வராய நமஹ

ஓம் அம்ருதாய நமஹ

ஓம் ப்ராணாய நமஹ

ஓம் ப்ராணாயாமபராயணாய நமஹ

ஓம் விருத்தஹந்த்ரே நமஹ

ஓம் வீரக்னாய நமஹ

ஓம் ரக்தச்யாமகளாய நமஹ

ஓம் குஹாய நமஹ ( 100 )

ஓம் குண்யாய நமஹ

ஓம் ப்ரீதாய நமஹ

ஓம் ப்ராஹ்மண்யாய நமஹ

ஓம் ப்ராஹ்மணப்ரியாய நமஹ

ஓம் வம்ச விருத்திகராய நமஹ

ஓம் வேத வேத்யாய நமஹ

ஓம் அக்ஷய பலப்ரதாய நமஹ

ஓம் பாலஸுப்ரமண்யாய நமஹ ( 108 )

நாநாவித பரிமள பத்ரபுஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி

============

ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம்

============

Subrahmanya Ashtothram | Murugan Ashtothram in Tamil | 108 Names of Lord Muruga

உண்மையில், ஸ்கந்த பகவானின் பெயர்கள் எண்ணிலடங்காதவை. ஆனால் சுருக்கத்திற்காக, அவரது 108 விளக்கமான பெயர்கள் மேலே சமஸ்கிருதத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு நிகழ்விலும், மந்திரம் உச்சரிப்பவர் (பயிற்சி செய்பவர்) இறைவன் தன் முன் நிற்பதைக் காட்சியாகக் கொண்டு ஒரு நாமத்தை ஓதுதல் வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு பாராயணத்தின் போதும் மனதளவில் இறைவனை வணங்குதல் வேண்டும். சமஸ்கிருதத்தில் nam என்ற வாய்மொழி மூலத்திற்கு ‘வளைப்பது’ என்று பொருள்; எனவே சூத்திரம் “ஓம்! நான் இறைவனுக்கு தலைவணங்குகிறேன். . . ” என்ற உணர்வைக் கொண்டுள்ளது.

(subrahmanya ashtottara sata namavali tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், Murugan songs, Mantras, Stotram, Ashtothram. You can also save this post ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment