இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சாமிசரணம் பாடு ஐயன் ஐயப்பன் சரணம் பாடு!) – Swami saranam paadu ayyan aiyappan saranam பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சாமிசரணம் பாடு ஐயன் ஐயப்பன் சரணம் பாடு! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சாமிசரணம் பாடு ஐயன் ஐயப்பன் சரணம் பாடு! சோர்வு தீர துயரம் ஓட சரணம் ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Swami saranam paadu ayyan aiyappan saranam paadu – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

சாமிசரணம் பாடு ஐயன் ஐயப்பன்

சரணம் பாடு!

சோர்வு தீர துயரம் ஓட சரணம்

சரணம் பாடு!

இரவு பகலும் எந்த நேரமும் ஐயப்பன்

புகழைப் பாடு!

இதில் சாமி என்பதும் ஐயப்பனே சரணம் என்பதும் ஐயப்பனே!

என்றும் ஐயப்பனையே வணங்கி வந்தால்

அச்சமும் பயமும் போய் விடுமே!

கலியுகவரதன் அவன் கண்கண்டதெய்வம்

சபரிமலையில் வாழும் ஐயன்!

அன்னதானப் பிரபு அவர் பம்பையில்தான் பிறந்தார்!

பந்தளத்தில் தான் வளர்ந்தார்!

கோபம் அடங்கி சாந்தமாகும்

ஐயனின் உடையே

நல்ல குணங்கள் தந்து வணங்கச் செய்யும்

பதினெட்டாம் படியாம்!

ஐயன் உடையணிந்த பக்தருக்கு உற்ற துணை தானிருப்பார்!

உலகமெல்லாம் தான் வணங்கும்

உத்தமனாம் நம் ஐயப்பனை!!

(swami saranam paadu ayyan ayyappan saranam paadu) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post சாமிசரணம் பாடு ஐயன் ஐயப்பன் சரணம் பாடு! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment